Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Underhåll och service

Snabb service med hög kompetens

Vårt omfattande globala servicenät är alltid tillgängligt. Vårt erbjudande omfattar både preventiva och oplanerade servicearbeten. För att garantera maximal tillgänglighet och prestanda på MULTIVACs maskiner erbjuder vi våra kunder olika underhålls- och servicepaket.

Vad behöver du veta om säkerhet i driften och underhållet av din djupdragare?

Preventivt underhåll

Preventivt underhåll utförs rutinmässigt och sörjer för maximal drifttid och optimal prestanda på din förpackningslösning. Det preventiva underhållet är en försiktighetsåtgärd och syftar till att på förhand undvika störningar och reducera stillestånd. Tillsammans med våra kunder tar vi fram underhållsscheman som definierar intervall och innehåll i preventivt underhåll.

Reparation

Snabb service

Vårt omfattande globala servicenät gör att våra kunder snabbt har tillgång till slitage- och haveridelar. Snabb inställelsetid och snabba reparationer gör att man snabbt kan återuppta produktionen efter en störning. Med vårt fjärrunderhållsverktyg MULTIVAC Remote Assistance kan vårt expertteam komma åt styrningen på ditt förpackningssystem. Det gör att vi kan hjälpa dig ännu snabbare.

Akuta situationer

Snabb, kompetent hjälp i akuta situationer

Om ett problem skulle uppstå som du inte själv kan åtgärda, kontakta någon av våra servicetekniker. MULTIVACs expertteam analyserar problemet, rekommenderar omedelbara lösningar och organiserar servicetekniker och leverans av reservdelar.

MULTIVACs eftermarknadscenter är bemannat vardagar 07.00 - 15-30.

Hit ringer du för att få hjälp med akuta problem och för att boka service. Om du behöver hjälp av en tekniker hjälper vårt kundcenter dig snabbt,

Du når oss på telefon 046-311 711 eller mailar på mus(at)multivac.se