Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Retrofit

Använd dina investeringar längre

Med moderniseringstjänsten MULTIVAC Retrofit™ kan du anpassa befintliga förpackningssystem till nya uppgifter och marknadsvillkor. Modernisera produktionsprocessen genom att göra en översyn av hela systemet, integrera nya moduler eller lägga till nya funktioner. Resultatet blir att hela anläggningens livslängd och lönsamhet ökar.

Genom ett ingående rådgivningssamtal kommer du tillsammans med våra specialister fram till vilka moduler på din anläggning som bör optimeras. MULTIVAC erbjuder olika servicepaket för att kunna identifiera optimeringspotentialen för din maskinpark.

Machine modernisation:
MULTIVAC Retrofit
7.48 MB PDF

PDF Download

Ombyggnationer, renovering och anpassning

I vår verkstad i Lund kan vi bygga om, renovera och anpassa din maskin efter dina önskemål. MULTIVAC hjälper dig även att rita och konstruera nya delningssatser och rostfria skydd, samt att installera dem.

Refurbishing & Milling Center

I vår lokala verkstad med avancerad fräsnings- och tefloniseringsutrustning tillverkas, renoveras och tefloniseras  värme- och svetsplattor.

MULTIVAC AB följer alla de processer och standardnormer som moderbolaget i tyska Wolfertschwenden i Tyskland upprättat, och får även allt material därifrån, då vi vill säkerställa kvaliteten i alla led av produktionen.

MULTIVAC garanterar hög kvalitet och en effektiv process med flera olika PTFE-beläggningar.

Returblankett MULTIVAC Refurbishing Center

Returblankett MULTIVAC Refurbishing Center:
167.25 KB PDF

PDF Download