Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Service

Omfattande och snabb rådgivning

Vårt globala MULTIVAC servicenätverk omfattar allt från preventiva och reaktiva underhållsarbeten, till individuellt anpassade moderniseringsåtgärder och akuta servicearbeten.

Underhåll och service

MULTIVACs omfattande underhållsservice garanterar att du får ut maximal prestanda och flexibilitet av din förpackningslösning. Vårt erbjudande omfattar både preventiva och oplanerade servicearbeten.

Översyn

Kontinuerligt översynsarbet på din förpackningsmaskin är viktigt för att löpande åtgärda det naturliga slitaget på din förpackningslösning. MULTIVAC erbjuder serviceavtal till dina förpackningsmaskiner.

Reservdelar

MULTIVACs globala servicenätverk tillhandahåller originalreservdelar till alla installerade maskiner och bidrar därmed till maximal tillgänglighet och effekt hos maskinerna.

Retrofit

ReFör att kunna bemöta marknadens krav uppgraderar och modifierar MULTIVAC RetrofitTM befintliga förpackningsanläggningar. På så sätt kan du använda en befintlig anläggning för att fortsätta produktionen på ett konkurrenskraftigt sätt.