Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Över 50 års förpackningserfarenhet

MULTIVAC är en av de globalt ledande leverantörerna av förpackningslösningar för alla typer av livsmedel och för hälsoprodukter, liksom för industrimaterial.

Vårt utbud täcker nästan alla förpackningsbehov våra kunder kan ha och omfattar förutom djupdragare, traysealers och kammarmaskiner även system för märkning och kvalitetsinspektion liksom nyckelfärdiga linjer.

Våra kunder kan dra fördel och ha nytta av av vårt stora process- och systemkunnande samt vår allomfattande rådgivning från en och samma plats.

Samarbetspartners

MULTIVAC samarbetar med flera världsledande producenter av skivningsutrustning, formpressning, kontrollvågar och påsförpackningsmaskiner för att kunna erbjuda våra kunder hela förpackningslösningar av samma höga kvalitet.

 

 

Förpackningslösningar för olika användningsområden

En bra förpackning har flera olika uppgifter. I första hand ska den skydda produkten på ett optimalt sätt och se till att den når kunden i gott skick. Vid point-of-sale måste förpackningen även övertyga estetiskt.

MULTIVACs förpackningslösningar för livsmedel täcker samtliga områden inom livsmedelsbranschen - från bageriprodukter, kött, fågel och fisk till mejeriprodukter, frukt och grönsaker. Lösningarna är skräddarsydda efter de skiftande krav som finns på effekt och automatisering.

Inom området life-science- och hälsovårdsprodukter underlättar lösningar från MULTIVAC förpackningen av medicinska produkter och läkemedel. Våra maskiner uppfyller även kraven på processäkerhet, spårbarhet och reproducerbarhet.

För industri- och konsumtionsvaror erbjuder MULTIVACs förpackningslösningar maximalt skydd mot mekanisk påverkan. Vår produktportfölj innehåller även koncept för förpackningar med integrerat stöldskydd liksom förfalskningssäkra förpackningar.

Hållbarthet

Eftersom vårt företag agerar på en internationell marknad är vi medvetna om vårt ansvar för samhället och våra medarbetare. Säkerhet och ett respekt inför varandra är allra viktigast i vår dagliga verksamhet.

Vi utvecklar förpackningslösningar som är både resursbesparande och som bidrar till ökad effektivitet samt förbättrad ergonomi. På så sätt skapar vi hållbart mervärde för våra kunder. Våra förpackningslösningar skyddar självkart också de förpackade produkterna och förlänger dess livslängd, vilket reducerar antalet kasserade förpackningar längs logistikkedjan.

Vid tillverkningen av våra maskinerfokuserar vi på ekonomisk och hållbar resursanvändning. Alla steg i produktionen utformas på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Detta gäller alla produktionssteg och innefattar även återvinning av alla produktionsverktyg vi kan.

MULTIVAC-koncernen

MULTIVAC-koncernen har ca 5 900 medarbetare globalt, varav ca 2 200 på huvudkontoret i Wolfertschwenden. Med över 80 dotterbolag är vi representerade på alla kontinenter. Vår heltäckande service och höga tillgänglighet kortar ner eventuella stillestånd för MULTIVACs maskiner till ett minimum. Vårt globala nätverk med över 1 000 rådgivare och servicetekniker står till kundernas förfogande med know-how och sin stora erfarenhet.