Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Om MULTIVAC

Vi vill ta ansvar för vår planet och en hållbar framtid.

Eftersom resurserna är begränsade måste vi se till att våra produkter och deras säkerhet skyddas. Vi måste motverka det stora matspillet. Vi behöver arbeta för att alla produkter får längre hållbarhet.

MULTIVAC är en världsledande leverantör av förpackningslösningar för alla sorters livsmedel, samt livsvetenskaps- och hälsoprodukter och industriprodukter. Vårt utbud uppfyller så gott alla krav och behov gällande förpackningsutformning, kapacitet och resurseffektivitet. Det omfattar olika förpackningstekniker, automatiseringslösningar och kvalitetskontrollsystem samt automatiseringslösningar. Vi erbjuder även lösningar för processerna som ligger före själva förpackningsprocessen: Inom områdena portionering, bearbetning och tekniska lösningar för bakvaror.

Vår stora kompetens gällande tillverkningslinjer gör att alla MULTIVAC moduler kan integreras i helhetslösningar. Det möjliggör maximal användar- och processäkerhet, hög effektivitet och låg TCO (Total Cost of Ownership). I detta samband fortsätter vi vår vidareutveckling av digitaliseringen i våra system. Våra realtids analysverktyg som MULTIVAC Smart Services med inriktning på förutsägande underhåll och maskinell inlärning. Vårt fokus ligger på hållbarhet, detta innebär ansvarsfull hushållning med energi och andra resurser – och det gäller både för tillverkningen av våra produkter och tillämpningen på plats.

MULTIVAC-gruppen har ca 6700 medarbetare globalt. Med över 85 dotterbolag är företaget representerat på alla kontinenter. Vi har fler än 1000 rådgivare och servicetekniker som hjälper våra kunder världen över. Deras know-how och erfarenheter bidrar till alla installerade MULTIVAC-maskinernas optimala tillgänglighet. Vi är en partner som aktivt bidrar till ditt företags framgångar – oberoende om det handlar om en startup, ett hantverksföretag eller en internationell företagsgrupp.

Våra marknader

Vi bearbetar och förpackar det som är värt att skydda.

Livsmedelsprodukter

Moderna förpackningar har flera funktioner. Och de är helt oumbärliga. Deras huvudsakliga uppgift är att skydda den förpackade produkten mot yttre påverkan. Livsmedelsförpackningar bidrar i hög grad till att förlänga hållbarheten och till att reducera förlusten av smak- och näringsämnen.

MULTIVAC har marknadens bredaste utbud av förpackningslösningar för livsmedel. Med olika typer av teknik kan vi bemöta alla prestandakrav.

Genom vårt kunnande på området skivning och portionering samt våra kunskaper om för- och efterkopplade funktioner har vi kompletterat förpackningsprocessen med detta utbud.

MULTIVAC Hygienic Design™ sätter standarden för hygien och gör det möjligt för våra kunder att uppfylla de allra tuffaste hygienrelaterade kraven inom livsmedelsproduktion.

 

Lifescience- och Healthcare-produkter

MULTIVAC en ledande position på marknaden avseende automatiserad förpackning av medicinska sterila produkter. Vår produktportfölj innehåller även lösningar för förpackning av komplexa och känsliga produkter inom områdena läkemedel, diagnostik och bioteknik.

Djupdragarna med MULTIVAC Clean Design™ är särskilt utformade för effektiv förpackning av känsliga Lifescience- och Healthcare-produkter. De kan utrustas individuellt för användning i olika renrumsklasser. Tack vare deras fullständiga Line Clearance samt deras låga förlustrisk och höga reproducerbarhet erbjuder de en mycket hög processäkerhet.

Genom att integrera dem till överordnade datasystem kan produkterna spåras sömlöst genom hela processkedjan, vilket garanterar en hög transparens.

Industrimaterial och konsumtionsvaror

Vid förpackning av industrimaterial och konsumtionsvaror har MULTIVAC-kunder glädje av vår höga kompetens vid utvecklingen av skräddarsydda lösningar. Dessa utmärker sig särskilt genom sin höga effektivitet.

Våra förpackningskoncept möjliggör individuell utformning av transportförpackningar, halvfabrikat eller detaljhandelsförpackningar.

Tack vare de varierande alternativen erbjuder MULTIVAC-förpackningslösningar en stor mångfald av förpackningar och maximal flexibilitet. Samtidigt garanterar de en hög process- och förpackningssäkerhet.

Med vår omfattande automations- och linjekompetens garanterar vi även en sömlös integrering av moduler från andra leverantörer i våra linjer. Typiska områden är inmatning, separering och hantering av produkter samt inspektions- och märkningssystem eller End-of-Line-lösningar.

 

Teknik och innovation

Vi sätter standarden för teknik, effektivitet och tillförlitlighet.

 

Det höga antalet patenterade innovationer bevisar tydligt att vi är tekniskt ledande. Vi investerar kontinuerligt i forskning och utveckling. Vårt innovationsarbete utförs med hjälp av en standardiserad innovationshanteringsprocess. Dessutom vidareutvecklar vi ständigt vår affärsmodell för att kunna möta förändrade konsumtionsvanor och nya marknadskrav. Detta innefattar också ett omfattande utbud av digitala tjänster. MULTIVAC samarbetar med ledande institut och branschorganisationer. Vi tar hänsyn till de senaste forskningsresultaten vid utvecklingen av våra produkter.

Tillförlitlighet

Våra produkter står för hög tillförlitlighet och processäkerhet.

Våra produkter uppfyller de högsta kraven avseende säkerhet, ergonomi och användarvänlighet, samt tas fram i enlighet med alla krävande riktlinjer för design.

Vi satsar på certifierade processer och kontinuerlig förbättring. Vi investerar kontinuerligt i produktionskapacitet av modernt slag och garanterar på så sätt en hög effektivitet och hållbarhet.

Närhet till våra kunder

Tack vare vårt etiska agerande och vår transparens har vi vunnit våra kunders förtroende.

Vi befinner oss i ständig dialog med våra kunder. Tack vare vårt samarbete genererar vi mervärde och främjar kundernas tillväxt, innovationsstyrka och framgång.

Vår omfattande rådgivning bygger på vår mångåriga, framgångsrika utveckling av kundanpassade förpackningslösningar. För att garantera att våra anläggningar drivs på ett optimalt sätt erbjuder vi våra kunder ett omfattande program med användarutbildningar. Med vår omfattande After Sales Service kortar vi ner stilleståndstiden för MULTIVACs maskiner till ett minimum.

Ansvar

Ett hållbart och ansvarsfullt ledarskap är en central del i vår företagsstrategi.

Vi lägger ett stort fokus på vår relation till berörda aktörer och offentliga myndigheter. Detta innefattar även övervakning och reducering av vår påverkan på miljön. Ett etiskt agerande har för oss allra högsta prioritet liksom vår ambition att våra medarbetare ska känna sig säkra, uppskattade och inkluderade. Vi stöder internationella och nationella icke-statliga organisationer samt främjar gemenskapsprojekt.

> Mer information