Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Arbeta på MULTIVAC

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och den viktigaste investeringen i framtiden. Vi satsar på långsiktiga arbetsrelationer och en bra arbetsmiljö. Vi vill erbjuda alla våra medarbetare en arbetsmiljö med spännande yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter. Därför lägger vi stora resurser på utbildning och vidareutbildning.

Vi erbjuder dessutom våra medarbetare möjligheter att förena arbete och familj på ett tillfredsställande sätt.

Vi främjar engagerade medarbetare som delar vår vision.

Vi erbjuder våra medarbetare en arbetsmiljö där de kan utvecklas. Som ett internationellt företag tar vi vårt ansvar i ett globalt samhälle.

Hos oss kan våra medarbetare aktivt medverka i utvecklingen av vårt företag samt i den kontinuerliga förbättringen av våra produkter och processer.

Centrala element är våra företagsvärden, moderna, ergonomiska och säkra arbetsplatser samt att främja våra medarbetares utveckling utifrån deras individuella behov.

Utbildning och vidareutbildning

MULTIVAC lägger mycket stor vikt vid utbildning och vidareutbildning. Vår långsiktiga personalpolitik är anpassad efter vår företagsstrategi samt efter samhälleliga trender såsom demografiska förändringar, mångfald, individualisering, mobilitet, hälsa och utbildning.

Här är några av fokuspunkterna i våra utbildnings- och vidareutbildningsprogram:

  • Utbildningar i MULTIVAC Training & Innovation Center
  • Åtkomst till eLearning-moduler
  • Vidareutveckling av egen kunskap inom många olika områden med hjälp av MULTIVAC Trainer