Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Skivning och automatisk förpackning

Allt från en och samma leverantör

Med automatiserade linjer för skivning och förpackning av charkuterivaror och ost erbjuder MULTIVAC en optimal anslutning av skivningsutrustning till djupdragare och trågförslutare

Våra framtidssäkra lösningar innehåller dessutom funktioner för märkning, kvalitetskontroll, kartonnering samt "end-of-line"-lösningar.

Omfattande produktportfölj

MULTIVACs lösningar för skivning och inmatning är modulärt utformade, precis som våra djupdragare och trågförslutare. Därigenom kan vi erbjuda slicerlinjer som är optimalt anpassade till individuella krav och behov.

Slicer

Våra innovativa slicers övertygar genom optimala skärresultat inom ett stort temperaturområde, enkel och snabb inställning och omställning samt ergonomisk och säker användning.

Bandmatare SB

Med bandmatarna erbjuder vi en tillförlitlig lösning för anslutning av slicers till djupdragare som inte har någon horisontell inmatning.

Hanteringsmoduler

Hanteringsmodulerna ger högsta precision och största möjliga flexibilitet vid automatiserad matning till djupdragare och trågförslutare. Inmatningslösningar med hanteringsmoduler är dessutom perfekt skalbara.

Horisontell matare MHL

Det hygieniska matningssystemet för skivade produkter är skonsamt mot produkterna och fullständigt integrerat i en djupdragningsmaskin. Man behöver alltså inte kompensera några höjdskillnader mellan slicern och djupdragningsmaskinen. Detta reducerar linjens fotavtryck betydligt.

Många olika portionsformer

Skärmaskinens portioneringsenhet klarar olika slags portioner på ett exakt och tillförlitligt sätt – allt från exakt shingling, raka staplar, zick-zack-staplar och shingelportionering av papperstunna skivor till multiportioner. Den sänkbara servostyrda portioneringsenheten klarar raka staplar upp till 80 mm eller högre shingelportioner samt bulkförpackningar.

 

Flexibel hantering av portioner

Portionerna från slicern kan antingen flyttas över direkt till förpackningsprocessen eller vidarebearbetas, allt efter behov.

Högre skärkvalitet, enklare användning, lägre kostnader

MULTIVAC slicers övertygar genom överlägset snabb inställning och omställning, optimala skivningsresultat vid hög kapacitet samt ergonomisk och säker användning.


Skärsystemet från MULTIVAC erbjuder utmärkt skärkvalitet vid högre produkttemperatur och inom ett större temperaturfönster. Större produktvolym, hög viktprecision och reducerad resursförbrukning är ytterligare några fördelar med vår innovativa teknik.


Slicers från MULIVAC uppfyller kraven i stränga hygienstandarder samtidigt som de ger högt produktflöde och är mycket enkla och bekväma att använda. Snabba produkt-och formatbyten ger optimal flexibilitet.


Med ytterst tillförlitlig och platsbesparande anslutning till förpackningsmaskinerna bidrar MULTIVAC-slicers till snabbare och enklare skivnings- och förpackningsprocesser, vilket väsentligt reducerar kostnaderna.


 

MULTIVAC slicer erbjuder många fördelar:

 • Ett stort temperaturfönster och skivning utan nedkylning gör det smidigare och enklare att förbereda produkterna
 • Tillförlitlig skivning av produkter med "färsk konsistens" ger ett snabbare produktionsförlopp
 • Samtidig skivning av flera produkter med anpassat knivvarvtal ökar produktionsflödet
 • Mindre ändbitar minskar svinnet och ökar produktvolymen
 • Snabb och ergonomisk produktmatning samt in- och omställning av slicern höjer tillgängligheten
 • Extremt snabbt formatbyte utan att linjen behöver byggas om, t.ex. från 3 till 4 spår, ger bästa möjliga flexibilitet
 • MULTIVAC Hygienic Design™ möjliggör snabb och noggrann rengöring

 

 

MULTIVAC Slicer - innovativa lösningar

Innovativt skärsystem och knivdesign

MULTIVAC slicers övertygar genom sitt innovativa skärsystem. Ett "mjukt snitt" säkerställer att produkten skivas kontrollerat, rent och med minimalt tryck. Korv, skinka och ost skivas skonsamt och exakt. En längre knivsegg och längre livslängd för kniven ger högre produktivitet, kräver mindre arbetsinsats, och reducerar kostnaderna.

Fördelar:

 • Jämn drag-tryck fördelning i kniven
 • Symmetrisk skärlinje
 • Jämn skärning på alla spår
 • Knivbyte utan att en motvikt behöver tas ut
 • Stor slipningsyta

 

 

Variabelt antal spår

MULTIVAC slicers finns med 1 till 8 spår. Den spårcentrerade produktmatningen säkerställer exakt och toleransoberoende placering av produkterna vid skivningen och möjliggör olika påfyllningsvarianter vid maximal skivningshastighet och -kvalitet. Om ett spår till exempel inte används i ett flerspårigt system, levererar slicern ändå förstklassiga skärresultat.

Snabb omställning och rengöring

Slicern från MULTIVAC kan enkelt ställas om till olika produkter; det behövs bara några få handgrepp. Snabbytessystem för gripare gör att omställningen till nya produkter och kalibrar går fort och enkelt, och behövs ingen fastskruvning eller justering. Griparna till MULTIVAC-slicern behöver inte heller några pneumatiska anslutningar. Både skärramen och alla band kan bytas snabbt utan verktyg.


Alla produktberoende komponenter byts på mindre än fem minuter. Detta gör att det går snabbare

 • att ställa om skärmaskinen till ett nytt spårantal
 • Omställning till nya produkter och kalibrar
 • Enkel och säker rengöring

 

 

Reducerade kostnader

De innovativa teknikerna för skivning och produktstyrning möjliggör både snabbare produktflöden och högre produkttemperaturer. På det sättet sparar man energi när produkterna förbereds och det behövs mindre lagerkapacitet. Högt produktflöde, hög tillgänglighet och snabba produktbyten bidrar väsentligt till reducerade kostnader.

Effektiva slicerlinjer

För effektiv anslutning av slicers till förpackningssystem erbjuder MULTIVAC olika lösningar som uppfyller många olika kundspecifika krav. Hög kapacitet, maximal flexibilitet och integrering med befintligt utrustning – våra framtidssäkra helhetslösningar utmärker sig genom hög effektivitet, enkel användning och maximal hygien.

Slicerlösning för maximal flexibilitet

Slicerlösning för förpackningar med flera skikt och sorter

Slicerlösning för nya förpackningslinjer

Slicerlösning för nya förpackningslinjer och befintliga förpackningsmaskiner

Tillsammans med våra experter
kan du anpassa systemet exakt efter dina krav och behov.

Kontakta oss nu

Samtycke*