Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Bättre förpackning med kammarmaskiner från MULTIVAC

Det finns många fördelar med MULTIVACs kammarmaskiner vid förpackning av livsmedel

 • Hög förpackningskvalitet
 • Individuellt anpassade lösningar
 • Maximal effekt på minimal yta
 • Processäkerhet
 • Lång livslängd
 • MULTIVAC Hygienic Design™
 • Mångsidiga konfigurationer och utbyggnadsmöjligheter
 • Kan integreras i automatiska förpackningslinjer

Egenskaper hos MULTIVACs kammarmaskiner för förpackning av steril medicinsk utrustning och läkemedel

 • Processäkerhet
 • Steglöst inställbara processparametrar
 • Mätbarhet och reproducerbarhet
 • Kan valideras och kalibreras
 • Kan användas i renrum
 • Flexibilitet vid bearbetning av olika typer av förpackningsmaterial
 • Kontinuerligt hög och mätbar förpackningskvalitet
 • Mångsidiga möjligheter för datainhämtning, protokollföring och dokumentation
 • Säker användning tack vare omfattande kontrollsystem som RFID-användarinloggning etc.
 • Användarvänlighet

Det finns många fördelar med MULTIVACs kammarmaskiner vid förpackning av non-food-produkter:

 • Hög förpackningskvalitet
 • Individuellt anpassade lösningar
 • Maximal effekt på minimal yta
 • Processäkerhet
 • Lång livslängd
 • Många typer av konfigurationer och utbyggnadsmöjligheter
 • Kan integreras i automatiska förpackningslinjer

Det finns många fördelar med MULTIVACs bandkammarmaskiner vid förpackning av livsmedel

 • MULTIVAC Hygienic Design™
 • Hög tillverkningseffekt och förpackningskvalitet
 • Många utrustningsmöjligheter
 • Maximal effekt
 • Minimalt platsbehov
 • Banbrytande ergonomi och användarvänlighet
 • Kan integreras i automatiska förpackningslinjer