Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Utbildning på hög nivå.

Dra nytta av kompetensen och kunskaperna hos en erfaren maskintillverkare och deras topprodukter.

För de olika yrkesgrupperna inom livsmedelsbranschen är vakuumförpackning ett viktigt hjälpmedel.

MULTIVAC vakuummaskiner har utvecklats för olika krav och behov inom livsmedelsbranschen. De lämpar sig perfekt som hjälpmedel i utbildningen: Blivande charkuterister, ostmakare/-handlare och kockar lär sig hur man förpackar färska och behandlade produkter på ett hygieniskt, skonsamt och effektivt sätt. De lär sig också hur man förlänger hållbarheten för högvärdiga livsmedel och samtidigt förbättrar kvaliteten. Med andra ord: De lär känna alla fördelar med vakuumförpackningar och hur de kan användas inom respektive yrkesområde.

God hygien är absolut nödvändig inom livsmedelsbranschen. Lär dig hur hygienen kan optimeras genom användning av moderna vakuummaskiner.

Med moderna vakuum-kammarmaskiner blir det möjligt att demonstrera hygieniska arbetssätt i livsmedelsbranschen. Eleverna lär sig till exempel hur man tillverkar portionsförpackningar på ett hygieniskt sätt, hur hållbarheten förlängs genom förpackningsprocessen och hur man på ett effektivt sätt skyddar produkterna mot frysskador.

 

Ekonomisk drift och effektivitet bildar grunden för framgång. Visa dina elever hur företagsinterna processer kan optimeras genom behovsanpassade förpackningslösningar.

Genom att använda effektiva kammarmaskiner i yrkesutbildningen kan man demonstrera optimerade processer för behandling och förädling av livsmedel. Eleverna får lära sig hur högvärdiga vakuumförpackningar kan användas för portionering, marinering, förädling och mognadsprocesser. De får kunskap om de positiva effekterna på den interna organisationen, logistiken och försäljningen. Sist men inte minst kan man visa hur man minskar avfall och livsmedelssvinn när vakuummaskiner används.

 

Ansvarsfull hantering av våra resurser är avgörande för framtiden. Lär dig hur man förlänger hållbarheten och minskar livsmedelssvinnet.

Med moderna vakuummaskiner kan man demonstrera hur hållbarheten för livsmedel förlängs genom avlägsnande av syre och användning av skyddande atmosfär. Vakuumet resp. den modifierade atmosfären anpassas exakt till respektive produkter. Färskhet, smak, aptitretande utseende och konsistens bevaras längre i hygieniska förpackningar – man får inte bara högvärdiga produkter utan bidrar också till att minska kostnader och avfall.

Flexibilitet är en riktig konkurrensfördel. Utnyttja möjligheterna med effektiva vakuummaskiner inom olika yrkesområden.

Vakuumering kan användas på flera olika områden inom livsmedelsbranschen. I köttbranschen underlättar de till exempel snabb och hygienisk marinering. I ost-, charkuteri- och fiskbranschen möjliggör de tillverkning av attraktiva försäljningsförpackningar. Restaurangerna använder vakuumförpackningar för sous vide-tillagning. Och i slakterier drar man till exempel nytta av mörningsprocessen "dry aging".

MULTIVAC vakuummaskiner är den perfekta lösningen för alla krav och behov inom livsmedelsbranschen.

MULTIVAC är en ledande tillverkare av vakuum-kammarmaskiner. Vårt sortiment för livsmedelsbranschen omfattar maskiner i olika utföranden som uppfyller alla krav och behov. Effektiva bordsmaskiner och golvstående maskiner utmärker sig genom mycket enkel och intuitiv användning. Tillförlitlighet, lång livslängd och omfattande service gör MULTIVAC vakuummaskiner till ett perfekt hjälpmedel i utbildningen.