Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Bara det bästa är bra nog.

Få nöjda kunder med nyfiskade delikatesser från hav och sjö.

Vakuumering med en professionella kammarmaskiner från MULTIVAC är den enklaste lösningen för de olika krav och behov som finns inom fiskhandeln.

Våra vakuummaskiner ger optimalt skydd för produkterna. Fiskens och skaldjurens höga kvalitet och färskhet bevaras och utseende och konsistens bibehålls. I de hygieniska förpackningarna förlängs hållbarheten betydligt – en stor fördel både för dig och för kunderna, som drar nytta av större flexibilitet gällande transport, förvaring och tillagning. Använd förpackningarna även som försäljningsförpackningar. Du sparar inte bara förpackningsmaterial, du kan också presentera dina varor på ett attraktivt sätt i fiskdisken och kyldisken.

Färsk fisk är en mycket känslig råvara. Se till att dina produkter skyddas effektivt under transport och förvaring. Med bästa möjliga hygien.

Vakuumförpackningar är stabila och säkra. De täta svetsfogarna skyddar mot mikroorganismer och skadlig yttre påverkan. Produkterna skyddas effektivt under transport och förvaring. Fisken och skaldjuren kan portioneras och förpackas på ett hygieniskt sätt. Det förlänger hållbarheten och bevarar färskheten. Förpackningarna förvaras enkelt och produkterna håller längre. Det är en fördel både för dig och dina kunder - särskilt när efterfrågan är som störst.


Färskhet är nyckeln till framgång. Förläng hållbarheten för dina produkter och sörj för flexibilitet och variation.

Genom vakuumering resp, förpackning i skyddande atmosfär förlängs hållbarheten för färsk fisk och skaldjur. Både hela fiskar, fiskfiléer och behandlad fisk förbereds på ett optimalt sätt för transport och förvaring. Förpackningarna kan förvaras enkelt och hygieniskt samt frysas in. Varorna skyddas effektivt mot frysskador. Längre hållbarhet och bättre utnyttjande av råvarorna gör också att livsmedelssvinnet minskar.

Vakuumförpackningar skapar mervärde och skonar miljön. Använd förpackningarna direkt som försäljningsförpackningar.

Stabila vakuumförpackningar är ett enkelt sätt att skapa mervärde och öka flexibiliteten. Både färsk och rökt fisk kan förvaras längre, enklare och på ett mer hygieniskt sätt hos slutkunderna. Vid infrysning skyddar de högvärdiga vakuumförpackningarna varorna mot frysskador. Framför allt förlänger de hållbarheten för de känsliga produkterna och möjliggör portionsförpackningar för fiskdisken. Genom användning av tryckta förpackningar kan varorna dessutom presenteras på ett tilltalande sätt.

MULTIVAC vakuummaskiner är en effektiv och ekonomisk lösning för alla krav och behov i fiskhandeln.

MULTIVAC är en ledande tillverkare av vakuum-kammarmaskiner. Vårt sortiment för fiskbranschen omfattar maskiner för alla behov och krav. Effektiva bordsmaskiner och golvstående maskiner möjliggör även tillverkning av förpackningar i skyddande atmosfär. Alla modeller utmärker sig genom mycket enkel och intuitiv användning. Andra viktiga fördelar är tillförlitlighet, lång livslängd och omfattande service. Allt detta gör att maskinerna är perfekta hjälpmedel i ditt företag.