Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Krymp- och torkutrustning

Vårt utbud omfattar krymp- och torkutrustning av olika slag som sömlöst kan integreras i nya eller befintliga produktionsmiljöer. Med MULTIVACs process förblir temperaturökningen minimal och ger ett perfekt krympresultat.

Tillförlitlighet, lång livslängd och en omfattande service gör MULTIVACs krymp- och torkutrustning till en stabil länk i din produktionskedja.

Krympningsanordningar

För produktion av krympförpackningar har vi både en halvautomatisk krymptank och en helautomatisk krymptunnel. Anordningarna för krympning kombineras med fördel så att de bildar automatiska linjer med hjälp av förpackningsmaskiner och efterföljande system som torkanordningar.

Torktunnel

Med en MULTIVAC torktunnel kan du vara säker på att dina krympförpackningar alltid är helt torra innan de bearbetas vidare, som till exempel vid etikettering och kartonering. Tack vare mycket kraftfulla munstycken riskerar du inte att förpackningens innehåll eller förpackningsmaterialet utsätts för onödig värme. Våra torktunnlar inordnas omedelbart efter anordningarna för krympning i fullständiga förpackningslinjer.

MULTIVAC erbjuder ett unikt maskinprogram som uppfyller dina krav gällande uppställningsyta, effekt och energieffektivitet på bäst möjliga sätt.