Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

System för kvalitetsinspektion

Produkt- och förpackningskontroll

Varumärkesskydd och konsumentsäkerhet blir allt viktigare. Med inspektionssystem från MULTIVAC effektiviseras kvalitetskontrollerna och man säkerställer en hög kvalitet på förpackningen och dess märkning. Med allt från identifiering av främmande föremål och viktkontroll till förpackningskontroll, har vi en omfattande portfölj med lösningar för att kunna uppfylla rättsliga bestämmelser och tuffa kvalitetsstandarder.

Kontrollvågar

De mycket exakta kontrollvågarna från MULTIVAC ser till att endast förpackningar med tillräckligt mycket innehåll kommer ut i handeln. Vågarna kan anpassas optimalt till olika produkter och förpackningsprocesser och bidrar till en jämn förpackningseffekt och förpackningskvalitet. MULTIVACs kontrollvågar är exakta, tillförlitliga och enkla att integrera i förpackningslinjer, vilket gör vågarna till en effektiv del i produktionskedjan.

Metalldetektorer

MULTIVACs metalldetektorer detekterar på ett tillförlitligt sätt produkter med metalliska föroreningar. De bidrar till att standarder som HACCP, IFS eller BRC uppfylls och bidrar till en jämn förpackningskvalitet och förpackningseffekt. Tack vare den höga tillförlitligheten och en hög detekteringseffekt är MULTIVACs metalldetektorer en väsentlig modul i produktionsprocessen.

Optiska inspektionssystem

Optiska inspektionssystem från MULTIVAC används för kvalitetskontroll av förpackning och märkning. Systemen kan användas till allt från enkla uppgifter som kontroll av tryckdata eller att etiketter sitter på plats, till komplexa uppgifter som identifiering av mönster och text. Produktportföljen innehåller olika lösningar för kvalitetskontroll av förpackningar, för kontroll av närvaro, position eller för att se till att förpackningen är komplett. MULTIVACs experter hjälper dig med att definiera ett lämpligt inspektionssystem och att integrera denna lösning i din förpacknings- och märkningsprocess.

Röntgeninspektionssystem

MULTIVACs röntgeninspektionssystem är en viktig del i produkt- och processäkerheten. Systemen detekterar inte bara metalliska, utan även icke-metalliska främmande föremål, som sten, glas eller ben, och kontrollerar att förpackningens innehåll är komplett. Röntgeninspektionssystem kan anpassas optimalt till olika produkter och förpackningsprocesser och bidrar därmed till jämn förpackningseffekt och -kvalitet samt att standarder som HACCP, IFS eller BRC uppfylls.