Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

HPP – Högtrycksbehandling av livsmedel

Med högtrycksbehandling av livsmedel (HPP – High Pressure Preservation) kan man reducera eller eliminera mikroorganismer i livsmedel. Med denna skonsamma process kan man förlänga produktens hållbarhet utan att använda tillsatser. Samtidigt ökar högtrycksbehandlingen produktens säkerhet.


Konsumenten har stor nytta av metoden eftersom färska och bearbetade livsmedel, liksom färdigmat av hög kvalitet och utan tillsatser, kan bevaras och konsumeras under en längre tid.

HPP-anläggningar

Högtrycksbehandling av livsmedel (MULTIVAC HPP) lämpar sig både för behandling av vakuumförpackningar och för förpackningar med skyddsatmosfär (MAP), för vilka MULTIVAC har utvecklat en unik process. Vår produktportfölj omfattar olika anläggningar med en kammarvolym på 55 till 350 liter.

HPP-anläggningar i tandemdrift

Högtrycksbehandling av livsmedel (MULTIVAC HPP) lämpar sig både för behandling av vakuumförpackningar och för förpackningar med skyddsatmosfär (MAP), för vilka MULTIVAC har utvecklat en unik process. Genom att använda en HPP tandem-enhet med två 350-literskammare, som arbetar intermittent – d.v.s. en kammare trycksätts medan den andra töms och laddas med förpackningar igen – är hela systemet halvkontinuerligt. På så sätt kan man uppnå en hanteringshastighet på upp till 4 ton/timme beroende på fyllnadsgrad och genomströmning.