Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Filmer från MULTIVAC

Vår kärnkompetens: filmbaserade förpackningar

Vår kärnkompetens är filmbaserade djupdragare. MULTIVAC har stor kompetens inom filmförpackning och en lång erfarenhet av förpackningsmaterial. Vi känner till de lokala förutsättningarna och ger individuell rådgivning för att kunna rekommendera optimala material för din tillverkning.

Filmer för optimalt förpackningsresultat

Filmerna vi erbjuder har noggrant kontrollerats på vårt testcenter och garanterar bästa möjliga förpackningsresultat. Vi ger gärna råd angående urvalet av filmer för förpackning av dina produkter.

Filmer som utformats särskilt för förpackningsteknik från MULTIVAC finns tillgängliga exklusivt hos oss. I samspel med våra maskiner ger de bästa möjliga förpackningsresultat gällande kvalitet och kostnadseffektivitet. Till exempel har vi filmerna i MultiFresh™-serien med olika kvaliteter på under- och överfilm för tillverkning av vakuum-skinförpackningar.

Maximal kvalitet och processäkerhet

Vi samarbetar med många ledande tillverkare av förpackningsfilmer. Alla filmer i vårt utbud uppfyller gällande normer och riktlinjer för livsmedelsförpackningsindustrin. Tillsammans med våra industripartners arbetar vi med att vidareutveckla förpackningsfilmer och bidrar därmed till att dessa material kan bearbetas på ett optimalt sätt på våra maskiner.

Global närvaro och lokal service

Med över 75 lokala distributions- och serviceföretag kan vi erbjuda våra förpackningsmaterial på plats. Vi stämmer av vårt filmutbud med den lokala förpackningsindustrins krav och hjälper dig att söka efter kvalificerade lokala partners för t.ex. förädling av dina produkter.