Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Bättre förpackning med djupdragare från MULTIVAC

Djupdragna livsmedelsförpackningar

Det finns många fördelar med MULTIVACs djupdragare för förpackning av livsmedel:

 • Hög produktionseffekt och förpackningskvalitet
 • Individuellt anpassade lösningar
 • Maximal effekt på minimal yta
 • Processäkerhet
 • Lång livslängd
 • MULTIVAC Hygienic Design™
 • Effektiv användning av film och energi
 • Många typer av konfigurationer och utbyggnadsmöjligheter
 • Kan integreras i automatiserade förpackningslinjer

 

 

Thermoforming packaging machines:
Food
8.65 MB PDF

PDF Download

Djupdragna förpackningar för medicinsk steril utrustning och läkemedel

MULTIVACs djupdragare avsedda för örpackning av medicinsk steril utrustning och läkemedel har många specialegenskaper:

 • Individuellt anpassade lösningar
 • Hög produktionseffekt och förpackningskvalitet
 • Maximal effekt på minimal yta
 • Processäkerhet, reproducerbarhet, spårbarhet
 • Effektiv användning av förpackningsmaterial och energi
 • Många typer av konfigurationer och utbyggnadsmöjligheter
 • MULTIVAC Clean Design™
 • Kan användas i renrum

 

 

Djupdragna förpackningar för non-food-produkter

Det finns många fördelar med MULTIVACs djupdragare för förpackning av non-food-produkter:

 • Hög produktionseffekt och förpackningskvalitet
 • Individuellt anpassade lösningar
 • Maximal effekt på minimal yta
 • Processäkerhet
 • Lång livslängd
 • Effektiv användning av film och energi
 • Många typer av konfigurationer och utbyggnadsmöjligheter
 • Kan integreras i automatiserade förpackningslinjer