Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Optiska inspektionssystem

Säker etikett- och utskriftskontroll av kompletta förpackningar.

Våra optiska inspektionssystem innefattar både sensorer och kodläsare för enklare kontrolluppgifter och kamerainspektionssystem för mer avancerade kontroller av förpackningarnas kvalitet och märkning. Inspektionslösningarna kännetecknas av tillförlitlighet och konstant hög inspektionskvalitet. På så sätt bidrar de väsentligt till en effektiv och säker förpackningsprocess.

Optiska inspektionssystem används för automatisk kontroll av förpackningarnas kvalitet och märkning. Inspektionssystemet innefattar bl.a. kontroll av etiketter och tryck och kontroll av förpackningar. De optiska inspektionslösningarna från MULTIVAC kännetecknas av tillförlitlighet och konstant hög inspektionskvalitet. På så sätt bidrar de väsentligt till en effektiv och säker förpackningsprocess.

Vårt sortiment omfattar både sensorer och kodläsare för enklare kontrolluppgifter och kamerainspektionssystem för mer avancerade kontroller. Optiska inspektionssystem finns som fristående modeller men kan också integreras sömlöst i befintliga anläggningar. De kan anpassas optimalt till kundens krav och behov och kännetecknas av ett ekonomisk drift.

Fördelarna i överblick

Enkel och säker användning

  • Intuitiva användargränssnitt
  • Enkel rengöring tack vare hygienisk design och snabblås

Tillförlitlig optisk inspektion för

  • kontroll om det saknas något (etikett, tryck, produkt)
  • kontroll av position (etikett, tryck, produkt)
  • textidentifiering och -kontroll (OCR)
  • kontroll av streckkoder (läsbarhet, innehåll)
  • mönsterkontroll

Lönsamhet och effektivitet

  • Långlivade sensorer, kameror och belysningssystem
  • Lågt underhållsbehov tack vare underhållsfria konstruktioner
  • Robust och långlivad konstruktion

I 410

I 410 är en fristående modell som är flexibel och individuellt konfigurerbar. Den genomför kontrollerna exakt och pålitligt. Produkterna och förpackningarna transporteras antingen från en upstream transportenhet eller matas in manuellt. En utmatningsanordning matar ut felaktiga förpackningar. Systemet styrs säkert och enkelt från en manöverpanel med HMI 2.0.

I 420

Det optiska inspektionssystemet I 420 är avsett för integrering i MULTIVAC djupdragare och kan konfigureras individuellt för varje inspektionsuppgift. Utrustningen omfattar exempelvis sensorer som kontrollerar att produkter och etiketter inte saknas, samt kamerasystem för kontroll av tryckbild och det tryckta innehållet på film och etiketter.

Kontakta oss

Samtycke*

 

Kompletta, nyckelfärdiga linjer från en och samma tillverkare

 

 

MULTIVAC-portföljen omfattar olika förpackningstekniker, märknings- och kvalitetskontrollsystem samt automatiseringslösningar. Vårt sortiment kompletteras av komponenter inom områdena portionering, processering och tekniska lösningar för bakvaror. Vår stora kompetens gällande tillverkningslinjer gör att alla moduler kan integreras i helhetslösningar. De ger stor användnings- och processäkerhet samt hög effektivitet.

Mer information >