Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Hanteringslösningar

Modularitet för individuella krav och behov - hanteringslösningar från MULTIVAC.

För hanteringen av olika produkter i förpackningsprocessen erbjuder MULTIVAC ett stort sortiment som ständigt utökas. Det omfattar lösningar för automatisk transport, styrning, matning och separering av produkter, förpackningar och kartonger. De kan anpassas till specifika krav och behov - alltid med högsta kapacitet, precision och flexibilitet.

För hanteringen av olika produkter i förpackningsprocessen erbjuder MULTIVAC ett stort sortiment som ständigt utökas. Det omfattar lösningar för automatisk transport, styrning, matning och separering av produkter, förpackningar och kartonger. Hanteringslösningarna från MULTIVAC ökar effektiviteten och ger optimalt produktflöde. De finns i alla kapacitetsklasser och olika hygienstandarder. Olika tekniker och stor modularitet möjliggör flexibel anpassning till olika krav och behov gällande användning och funktioner.
MULTIVAC hanteringslösningar kan integreras sömlöst i befintliga förpackningslinjer. De är utbyggbara och kan förses med nya funktioner.

Vi har hög kompetens vad gäller tillverkningslinjer och automatisering och eftersom vi levererar helhetslösningar fokuserar vi inte bara på enskilda moduler och processteg utan på hela förpackningslinjen. En optimal anpassning till respektive tillämpning ger kortare processtider och maximal produktionsvolym. Det sänker driftskostnaderna och optimerar anläggningens footprint.

Den fullständiga integreringen av hanteringssystem säkerställer en säker process med högsta precision och reproducerbarhet. Detta utgör även basen för en heltäckande dokumentation och spårbarhet. På så sätt säkerställer man transparensen inom hela processkedjan.

 

 

Hanteringslösningar

Inmatning, transport (converging)

Inmatning (Handling)

Separering (channelizing)

Nedladdningar

Automation:
3.68 MB PDF

PDF Download

 

Kompletta, nyckelfärdiga linjer från en och samma tillverkare

 

 

MULTIVAC-portföljen omfattar olika förpackningstekniker, märknings- och kvalitetskontrollsystem samt automatiseringslösningar. Vårt sortiment kompletteras av komponenter inom områdena portionering, processering och tekniska lösningar för bakvaror. Vår stora kompetens gällande tillverkningslinjer gör att alla moduler kan integreras i helhetslösningar. De ger stor användnings- och processäkerhet samt hög effektivitet.

Mer information >