Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

 

X-line trågförslutare

Effektiva. Tillförlitliga. Flexibla. Framtidssäkra.

 

Trågförslutare TX

Trågförslutaren TX har ett stort användningsområde vad gäller förpackning av livsmedel. Den kan användas för frukt och grönsaker, fisk, fågel, kött och charkuterivaror samt mejeriprodukter och alla sorters färdigmat.

En robust och platsbesparande konstruktion i kombination med ett innovativt styrsystem med flödeshanterare (Flow Manager) och Multi Sensor Control gör det möjligt att förpacka produkter med högsta flexibilitet och konstant tillförlitlighet – även vid maximal kapacitet och permanent drift. X-verktygen, X-tools, är ett nyskapande verktygskoncept som hör till TX och som utgör ytterligare en garant för denna unika flexibilitet och förpackningskvalitet.

För enklare inställning av nya produkter, tråg och filmer kan TX anslutas online till MULTIVAC Pack Pilot och parametreras automatiskt. Det möjliggör snabb produktionsstart särskilt vid nya tillämpningar. För att öka maskineffektiviteten erbjuder TX dessutom onlineåtkomst till Smart Services från MULTIVAC.

Snabbt produktbyte

På trågförslutare måste man ofta genomföra produkt-, film-, och verktygsbyten. Detta klarar TX med minsta möjliga produktionsavbrott. Att byta ett X-verktyg tar mindre än fem minuter. TX trågförslutarens snabba tillgänglighet kan vid bytesprocesser även övervakas med hjälp av RFID-teknik.

Snabbt filmbyte

Filmtransportsystemet på TX är konstruerat för snabbt och enkelt filmbyte. Det underlättar snabbt produktbyte och ger optimal tillgänglighet.

Snabbt verktygsbyte

Varje X-verktyg har alla funktioner som behövs för respektive förpackningsprocess. Ett MAP-verktyg har till exempel alla nödvändiga komponenter för förpackningar med modifierad atmosfär och ett MultiFresh™ verktyg har alla komponenter för vakuum-skinförpackningar. Det är alltså möjligt att snabbt och enkelt byta mellan olika trågstorlekar och tillämpningar.

Pack Pilot

För enklare inställning av nya produkter, tråg och filmer kan TX förses med åtkomst till den molnbaserade MULTIVAC Pack Pilot. Man behöver bara mata in några få nyckeluppgifter om produkten och förpackningen, sedan parametreras TX automatiskt utgående från en expertdatabas. På så sätt får man redan från början optimala produktions- och förpackningsresultat.

Modulär utbyggbarhet

Den modulära konstruktionen gör att TX enkelt och flexibelt kan anpassas till nya tillämpningar och produktionsprocesser. Avstaplare, system för produktinmatning och förpackningsutmatning, direktskrivare för film, etiketterare etc - vi erbjuder ett brett sortiment av tillval för gundutrustning och eftermontering.

Högsta tillförlitlighet

TX utmärker sig genom högsta tillförlitlighet både vid konstant drift med maximal kapacitet och vid frekventa produkt- och verktygsbyten. En förpackningsprocess som är skonsam mot produkterna och ett jämnt produktflöde är en förutsättning för genomgående goda och säkra förpacknings- och produktionsresultat.

Optimalt produktflöde och tillförlitliga processer

Vår innovativa Flow Manager (flödeshanterare) reglerar de kraftfulla servomotorerna hos TX. Den säkerställer att inmatningen av förpackningar, förpackningsprocessen och utmatningen av förpackningar anpassas optimalt till varandra. Detta ger en förpackningsprocess som är skonsam mot produkterna samtidigt som man får ett jämnt produktflöde. Vid avvikelser från börvärdet regleras produktflödet automatiskt av flödeshanteraren. Multi Sensor Control optimerar processvärdena i verktygsområdet och bidrar på så sätt till högsta tillförlitlighet och maximal förpackningskvalitet.

Tillförlitlig bearbetning av olika sorters tråg och filmer

Både transportsystemen för tråg och filmer och X-verktygen kan användas för snabb och exakt bearbetning av ett stort antal olika material. Detta innefattar säker förslutning av vanligt förekommande tråg av monoplast eller plastkomposit, aluminium, skummat material samt material av förnybara råvaror så som MULTIVAC PaperBoard eller PLA. Flexibla material bearbetas lika exakt som till exempel extremt tunn film. En exakt styrning av filmbanan bidrar dessutom till optimalt utnyttjande av materialet.

Säker användning

Användargränssnittet HMI 3 med multi-touch-styrning är enkel och säker att använda och kan ställas in individuellt för varje användare. Användaren får hjälp av animationer och en snabbåtkomst- och översiktsskärm (dashboard). Detta innefattar olika åtkomstbehörigheter och användarspråk. Användarna loggar in trådlöst via RFID-chipkort. Med 18,5 tums skärmdiagonal visar manöverpanelen en översikt över all viktig information.

Maximal kapacitet och tillgänglighet

TX erbjuder enastående kapacitet och tillgänglighet. Detta är resultatet av en optimal samverkan mellan ett innovativt styrsystem, ett omfattande sensorsystem och tillförlitliga komponenter.

Säkra processer ger maximal kapacitet

Den unika kombinationen av flödeshanteraren (Flow Manager) och Multi Sensor Control garanterar maximal kapacitet och högsta processtabilitet i varje cykel. För förpackningar som försluts utan skyddsatmosfär uppnår TX en kapacitet på upp till 25 cykler per minut. Vid förpackning med modifierad atmosfär övertygar TX med en kapacitet på upp till hela 18 cykler per minut. För MultiFresh™ vakuum-skinförpackningar leder den genomtänkta konstruktionen till en kapacitet på 10 cykler per minut, hela tiden med optiskt perfekta förpackningar och produkter.

Snabb rengöring och enkelt underhåll

TX uppfyller de hygieniska kraven inom livsmedelsindustrin. Den hygieniska konstruktionen och kvalitativt högvärdiga material möjliggör snabb och säker rengöring. Även komponenterna inne i maskinen är optimerade ur hygienisk synvinkel; t.ex. trågtransportsystemet, banden som kan demonteras utan verktyg samt alla formatberoende delar. Genom stora dörrar och skydd är det möjligt att iaktta hela trågförpackningsprocessen och komponenterna är lätt åtkomliga för rengöring och underhåll.

Framtidssäker

Det är inte bara modulariteten som gör att TX är perfekt rustad för morgondagens utmaningar. Ett innovativt styrsystemet, ett omfattande sensorsystem, exakt servoteknik och unika X-tool verktyg samt en möjlighet till anslutning till MULTIVAC Cloud gör att TX är perfekt förberedd för framtida krav.

MULTIVAC Smart Services

För TX står Smart Services till förfogande som väsentligt kan bidra till effektivitetshöjning och högre maskintillgänglighet. Smart Services innefattar bl.a. OEE-analyser, Machine Event Analyzer och Predictive Maintenance (förutsägande underhåll).

 

OEE-analyserna visar kapacitet, tillgänglighet och kvalitet inom bestämda tidsperioder. Detta ger överblick och transparens och visar på ytterligare förbättringsmöjligheter.

 

Machine Event Analyzer utvärderar fel, meddelanden och felmeddelanden för att identifiera orsakerna till maskinstillestånd. Med hjälp av den här informationen kan man identifiera de oftast förekommande orsakerna till stillestånd och åtgärda dessa, vilket tydligt förbättrar produktionsprocessen.

 

För funktionsområdena predictive maintenance (förutsägande underhåll) och fjärrunderhåll kan MULTIVAC-kunder när som helst beställa olika valfria servicepaket.

MULTIVAC Pack Pilot

För enklare inställning av nya produkter, tråg och filmer kan TX förses med åtkomst till den molnbaserade MULTIVAC Pack Pilot. Man behöver bara mata in några få nyckeluppgifter om produkten och förpackningen, sedan parametreras TX automatiskt utgående en expertdatabas. På så sätt får man redan från början optimala produktions- och förpackningsresultat.

 

TX teknik

Multi Sensor Control

TX är utrustad med ett omfattande sensorsystem. Multi Sensor Control registrerar i realtid alla relevanta processvärden för verktygsområdet och optimerar dessa så långt som möjligt. Det innebär att TX  alltid arbetar nära den optimala driftpunkten. Detta bidrar till hög kapacitet och tillförlitlighet samt maximal förpackningskvalitet.

 

X-verktyg

Den nya X-verktygen, X-tools, är en ny verktygsgeneration som har utvecklats för våra trågförslutare i TX-serien. Vid verktygsbyte identifierar de inbyggda sensorerna automatiskt verktygets överdel och datasatsen som sparats i verktyget överförs till styrsystemet. Det går snabbt och enkelt att på ett säkert sätt byta verktyg och att flytta verktyg från en maskin till en annan. Alternativt kan ytterligare verktygsdelar samt griparna identifieras med hjälp av RFID-teknik. Tack vare ett reducerat antal komponenter och god åtkomlighet till vakuum- och skyddsgasledningarna är X-verktygen enkla att rengöra och underhålla. Med en extremt hög och jämnt fördelad svetskraft bidrar de till konstant hög förpackningskvalitet.

 

Flow Manager: Optimalt produktflöde och tillförlitliga processer

Vår innovativa Flow Manager (flödeshanterare) reglerar de kraftfulla servomotorerna hos TX. Den säkerställer att inmatningen av förpackningar, förpackningsprocessen och utmatningen av förpackningar anpassas optimalt till varandra. Detta ger en förpackningsprocess som är skonsam mot produkterna samtidigt som man får ett jämnt produktflöde. Vid avvikelser från börvärdet regleras produktflödet automatiskt av flödeshanteraren. Multi Sensor Control optimerar processvärdena i verktygsområdet och bidrar på så sätt till högsta tillförlitlighet och maximal förpackningskvalitet.

Nedladdningar

Traysealer_TX_EN_range.pdf:
3.03 MB PDF

PDF Download

Kontakta oss

Samtycke*

Hållbara förpackningar

MAP- och vakuumförpackningar med förnybara råvaror

Hållbara förpackningar, MULTIVAC PaperBoard möjliggör återvinningsbara, fiberbaserade förpackningar. För detta kan djupdragningsmaskiner och trågförslutare användas.