Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Trågförslutare för medicinska och farmaceutiska produkter

GMP-kompatibla med maximal processäkerhet och reproducerbarhet.

De utvecklades speciellt för de höga krav som ställs för medicinska produkter och inom läkemedelsindustrin - vårt differentierade utbud av GMP-kompatibla trågförslutare är en optimal lösning för bakterie- och partikelfri förpackning av olika produkter i renrumsmiljö. Maximal processäkerhet och reproducerbarhet tack vare omfattande valider- och kalibrerbara sensorsystem.

 

Som en ledande tillverkare av trågförslutare har vi alltid våra kunder i fokus. Varje maskin anpassas till de specifika krav som ställs gällande produkter och tråg och kan enkelt och smidigt integreras i nya eller befintliga produktionslinjer.

Trågförslutare från MULTIVAC kännetecknas av maximal kapacitet, minimal resursförbrukning och optimalt nyttjande av tillgänglig yta. De är effektiva, flexibla, har lång livslängd och är mycket ekonomiska gällande investerings- och driftkostnader. Den ergonomiska designen och det moderna verktygsbytessystemet gör det enkelt att ställa om maskinen till nya produktformat – stilleståndstiderna reduceras till ett minimum. Alla modeller kan enkelt integreras i automatiserade produktionslinjer, de små måtten underlättar detta ytterligare.

De GMP-kompatibla MULTIVAC trågförslutarna har utvecklats speciellt för de höga krav som ställs på medicinska produkter och i den farmaceutiska industrin. Den variationsrika maskinportföljen är utformad för förpackning av medicinska sterilprodukter, farmaceutiska och diagnostiska produkter samt biotech-produkter. Alla dess produkter kräver mycket låg bakterie- och partikelhalt i omgivningen. Styrsystemet säkerställer maximal processäkerhet och reproducerbarhet. Alla modeller har kalibrerbara sensorer och stöder valideringen av förpackningsprocesser.

Precis som är fallet med alla MULTIVACs förpackningslösningar är de smidiga och enkla att använda samt mycket effektiva.

<colgroup><col style="width: 250pt; mso-width-source: userset; mso-width-alt: 11636;" width="333" /> </colgroup><tbody>

Fördelarna i överblick

</tbody>

Enkel och säker användning

 • IPC-styrning med grafiskt användargränssnitt HMI 2.0
 • Styrsystem som stöder omställningsprocesser
 • Olika utrustningsalternativ för maximal driftsäkerhet och ergonomi

Kundspecifik konfiguration

 • Bearbetning av ett stort urval av förpackningsmaterial så som plast, aluminium, skummat material eller fiberbaserat material
 • Tillverkning av MAP- och MultiFresh™ vakuum-skin-förpackningar
 • Många utrustningsalternativ för svets- och skärsystem
 • Integrering av olika system för inmatning, märkning, kontroll och separering
 • Med ett MULTIVAC Tray Carrier System (MTC) får tråg som inte kan förpackas med standardsystem på grund av deras form, storlek eller tyngdpunkt

Lönsamhet och effektivitet

 • Effektiv användning av energi och förpackningsmaterial
 • Mycket hög produktionskapacitet och förpackningskvalitet
 • Flera utrustningsalternativ som reducerar stilleståndstiderna
 • Robust och långlivad konstruktion i rostfritt stål
 • Modulär utbyggbarhet och kompletteringar för nya funktioner

T 050

T 050 är utformad för ett medicineringssystem där tabletter samt pulverformiga och flytande läkemedel ska förvaras lufttätt i bägare. T 050 används for det mesta i apotek som till exempel levererar läkemedel till vårdinrättningar och vårdcentraler.

T 260

Det huvudsakliga användningsområdet för T 260 är känsliga produkter som förpackas i mindre serier. För förpackning i modifierad atmosfär och med kontrollerad syrgashalt kan den utrustas med evakuerings- och gasningsanordningar. T 260 C är en kompaktare variant av T 260, som normalt används för förslutning av tråg med gasgenomsläpplig toppfilm.

Mer information >

Automatiska trågförslutare med MULTIVAC Tray Carrier System

För bearbetning av små serier använder läkemedelsbranschen allt oftare bärarsystem för transport av känsliga produkter. Med trågförslutarna T 300 och T 700, som är utrustade med MULTIVAC Tray Carrier-System, erbjuder MULTIVAC två säkra och ekonomiska lösningar för effektiv förpackning av förfyllda sprutor, nålar, injektionsflaskor, bipacksedlar och smådelar; antingen separat eller i kombinationsförpackningar.     

Den modulära konstruktionen gör att trågförslutarna kan anpassas optimalt till resp. krav och behov. De har ett brett användningsområde, från partistorlek 1 till större serier.

Kontakta oss

Samtycke*