Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Kammarmaskiner för produkter inom livsvetenskap och hälsa

Renrumskompatibla lösningar för krävande förpackningstillämpningar.

För GMP-kompatibel förpackning av produkter inom livsvetenskap och hälsa i förtillverkade påsar av olika material erbjuder MULTIVAC en differentierad produktportfölj med lösningar för nästan alla krav och behov - från små partier till partistorlek 1. Alltid med maximal process- och användningssäkerhet.

 

MULTIVAC är en ledande tillverkare av förpackningslösningar och erbjuder stor tillämpningskompetens. Vårt stora och differentierade sortiment uppfyller alla behov och krav gällande konstruktion, funktionalitet, utförande och kapacitet.

De renrumskompatibla MULTIVAC-kammarmaskinerna i TC-serien har utvecklats särskilt för krävande tillämpningar inom healthcare- och life science-industrin. De lämpar sig för förpackning av alla sorters produkter i färdiga påsar av olika material – allt enligt god tillverkningssed (GMP) och även för små mängder. Våra maskiner kan utrustas för förpackning av produkter i modifierad atmosfär och med kontrollerad syrgashalt. En konstant uppvärmd och temperaturövervakad svetsningsprocedur (TC) stöder valideringen av förpackningsprocessen. Styrsystemet är konstruerat för processäkerhet, mätbarhet och reproducerbarhet. Integreringsbara kontrollsystem ger dessutom hög användningssäkerhet.

Fördelarna i överblick

Enkel och säker användning

 • Intuitiv användning med digital elektronisk styrning
 • Svetsskenorna, iläggsplattorna och de sneda insatserna kan tas ut utan verktyg
 • Alla kammarmaskiner är försedda med en märkning som visar att säkerheten kontrollerats (GS-Prüfsiegel)

Hög förpackningskvalitet

 • Säker bearbetning av olika sorters påsmaterial
 • Hög svetskvalitet tack vare beprövade  MULTIVAC svetssystem
 • Kan utrustas med en skyddsgasanordning för förpackning i modifierad atmosfär och med kontrollerad syrgashalt 
 • Valideringsbara förpackningsprocesser
 • Individuellt utrustningsurval av vakuumpumpar

Lönsamhet och effektivitet

 • Hög flexibilitet och förpackningskvalitet
 • Robust och hållbar konstruktion
 • Effektiv användning av energi och förpackningsmaterial

C 200 TC

Bordsmaskinen C 200 TC är den mest kompakta av MULTIVACs vakuumkammarmaskiner som erbjuder reproducerbar svets- och förpackningskvalitet.

 Mer information >

C 300 TC

Den golvstående maskinen C 300 TC har IPC-styrning och kännetecknas genom enkel och säker användning samt flera utrustningsvarianter.

 Mer information >

C 400 TC

En stor vakuumkammare, flera möjligheter att konfigurera svetsskenorna och ett stort urval av utrustningsvarianter gör att C 400 TC kan anpassas perfekt till individuella behov och krav.

Mer information >

C 700 TC

C 700 TC har den största effektiva kammarvolymen i TC-serien. Därigenom kan den användas för effektiv och processäker förpackning av produkter med stor volym.

Mer information >

AGV TC

Kammarmaskinerna AGV TC är utrustade med en vertikalt monterad vakuumkammare. Den möjliggör effektiv förpackning av olika produkter i lodrätt stående påsar.

Mer information >

Kontakta oss

Samtycke*