Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MultiFresh™-filmer

Attraktiva förpackningar på Point of Sale - förpackning med MultiFresh™-skinfilm.

MultiFresh™ skin-filmer är högtransparenta och kan användas för förpackning av olika sorters produkter. De perfekta förpackningarna utgör en attraktiv produktpresentation på Point of Sale. Vårt sortiment är unikt på marknaden - det omfattar lösningar för alla typiska tillämpningar och innehåller även individuellt anpassade svetssystem.

MultiFresh™ förpackningen består av en formstabil underbana och en flexibel överfilm som omsluter produkten utan spänning och helt försluts mot underbanan. Produkten fixeras på underbanan och kan presenteras både stående eller hängande. Vakuum-skinförpackningarna förhindrar dessutom att vätska läcker ut från produkterna och de bidrar väsentligt till en längre hållbarhet. De högtransparenta skin-filmerna ökar dessutom produkternas attraktivitet vid POS.

MultiFresh™-filmsortimentet har en unik bredd och sätter nya standarder med perfekta förpackningsresultat. Det omfattar lösningar för alla typiska tillämpningar och innehåller även individuellt anpassade svetssystem som skinpeel, burstpeel samt svetsning mot mono-underfilm.

MultiFresh™-sortimentet av överfilm omfattar skin-filmer med olika tjocklek och olika tekniska egenskaper, till exempel barriäregenskaper. Detta gör att de kan användas för att förpacka ett stort antal olika produkter (olika höjd, form, konsistens etc) och för att förslutas mot olika typer av underbanor. Detta gör att man kan förpacka både höga produkter och produkter med vassa kanter på ett attraktivt och säkert sätt. I vårt filmsortiment ingår även skin-filmer med hög syregenomsläpplighet, som uppfyller FDA-kraven för förpackning av färsk fisk.

Alla MultiFresh™-överfilmer kan användas för "spritt repeterande tryck" och "registertryck".

Tekniska data*

Tjocklek

80µ - 150µ

Barriäregenskaper

Hög barriär

Specialfilm med hög syregenomsläpplighet (för förpackning av färsk fisk enligt FDA-reglerna)

Svetsmedium

mot PE, APET eller PP

Färg

transparent

*Ytterligare varianter finns på förfrågan

MultiFresh™-sortimentet av underfilmer omfattar underbanor och tråg i olika material som finns i olika färger, med olika tjocklek och olika peel-egenskaper.
Alla MultiFresh™ filmer tillverkas enligt stränga internationella standarder för förpackningsmaterial för livsmedel. Tillverkningen av vårt produktsortiment sker enligt gällande relevanta standarder så som HACCP, BRC/IoP och motsvarande EU- och FDA-förordningar.

Nedladdningar

Packaging Solutions:
MultiFresh™
4.55 MB PDF

PDF Download

Användarberättelser & facktexter

Beef attractively packed with MultiFresh™

In China the current meat consumption of 62 kilograms per head annually is around two kilos higher than in Germany. Despite state-sponsored campaigns to reduce meat consumption, this trend is likely to continue due to rising incomes. Consumer behaviour, particularly among the urban population, also shows a growing…

MultiFresh™ – Complete solution for perfect vacuum skin packs

MULTIVAC offers solutions from one source for producing vacuum skin packs - these include both the packaging machines and the films.

MultiFresh™ packs with full-wrap labelling increase the attractiveness at the point of sale

With its deep, clear and cold fjords, Norway is a paradise for salmon and salmon farms alike. Best conditions therefore for Seafood Farmers of Norway AS, which was founded in 1986, and its parent company the HOFSETH Group, which processes the freshly caught fish and exports most of it abroad. In order to increase the…

MultiFresh™– a packaging concept which meets all the many requirements of the food industry

MultiFresh™ is a packaging concept for producing high-quality vacuum skin packs which meet the wide range of demands in the market, and which can be produced on both thermoforming packaging machines and traysealers. The diversity of the MultiFresh™ film range is unique in the market.

Kontakta oss

Samtycke*

Perfekta skinförpackningar

MultiFresh™ ger maximal attraktivitet och hållbarhet.

För MultiFresh™ förpackningsprocessen används förpackningsmaskiner som tagits fram för detta förfarande och innovativa MultiFresh™-förpackningsmaterial. Det perfekta samspelet mellan maskin och förpackningsmaterial ger perfekta vakuum-skinförpackningar av mycket hög kvalitet.