Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Förpackningsmaterial

Variationsrikt utbud – filmer, tråg, påsar, pappersbaserat material.

Optimala förpackningsresultat baserar i huvudsak på beprövad maskinteknik och material som är perfekt anpassade till varandra. Vid utvecklingen och tillverkningen av lämpliga filmer, tråg, påsar och fiberbaserat material arbetar vi därför enbart tillsammans med ledande tillverkare och följer alltid de högsta internationella standarderna för respektive bransch.

MULTIVAC erbjuder ett brett utbud av förpackningsmaterial som är perfekt anpassade till våra förpackningssystem och ger optimala förpackningsresultat. Sortimentet omfattar filmer, tråg och påsar samt fiberbaserat material. Här arbetar vi endast tillsammans med ledande tillverkare.

Alla förpackningsmaterial från MULTIVAC tillverkas enligt stränga internationella standarder för förpackningsmaterial för livsmedel. Tillverkningen av vårt produktsortiment sker enligt gällande relevanta standarder så som HACCP, BRC/IoP och motsvarande EU- och FDA-förordningar.

Filmer

Vår kärnkompetens: Filmbaserade förpackningar

Vi erbjuder våra kunder gedigen expertis och stor erfarenhet av bearbetning av djupdragningsfilmer. Med vårt omfattande produktprogram kan vi erbjuda lösningar för kundernas individuella krav och behov och vi ger gärna rådgivning beträffande optimal bearbetning av olika material.

Filmer för optimala förpackningsresultat

Våra filmer innehåller endast material som har kontrollerats noggrant i vårt användningscenter och som ger optimala förpackningsresultat tillsammans med våra förpackningssystem. I vårt utbud ingår även filmer som vi har utvecklat tillsammans med ledande filmtillverkare särskilt för bearbetning med de tekniska lösningarna från MULTIVAC. De här materialen ger de bästa möjliga förpackningsresultat gällande kvalitet och kostnadseffektivitet. Vi har till exempel vårt sortiment av MultiFresh™-filmer som omfattar under- och överfilm i olika kvalitet för tillverkning av vakuum-skinförpackningar.

Optimal kvalitet och processäkerhet

Vårt filmsortiment innehåller endast material från ledande tillverkare som uppfyller alla relevanta standarder och direktiv för livsmedelsförpackningar.

Tillsammans med våra industripartner vidareutvecklar vi kontinuerligt filmsortimentet så att dessa material kan bearbetas på ett optimalt sätt i våra maskiner och ge optimala förpackningsresultat.

MultiFresh™-filmer

MultiFresh™ förpackningen består av en formstabil underbana och en flexibel överfilm som omsluter produkten utan spänning och helt försluts mot underbanan.

Multi-Cook™ filmler

MultiCook™-filmerna kan bearbetas processäkert och effektivt på MULTIVAC djupdragningsmaskiner.

FormShrink®-filmer

För tillverkning av FormShrink® förpackningar erbjuder MULTIVAC ett omfattande utbud av film som är speciellt anpassad till FormShrink®-förpackningssystem.

Film för djupdragning

För tillverkning av vakuum-, MAP- eller vakuum-skinförpackningar erbjuder MULTIVAC ett omfattande sortiment av filmer för djupdragning som är speciellt anpassade till produkterna och kundernas bearbetningsförhållanden.

Toppfilmer

För tillverkning av vakuum- eller MAP- förpackningar erbjuder MULTIVAC ett omfattande sortiment av toppfilmer som är speciellt anpassade till produkterna och kundernas tillämpningsförhållanden.

Tråg

Vårt trågsortiment består av tråg i olika storlekar med olika form, färger och material. De kan användas för olika tillämpningar, till exempel MAP- och/eller vakuum-skinförpackningar.

För att kunna erbjuda våra kunder högsta möjliga kvalitet och flexibilitet arbetar vi tillsammans med ledande tillverkare av djupdragningstråg i ett världsomspännande nätverk.

Påsar (vakuumpåsar & krymppåsar)

För förpackning med kammar- och bandkammarmaskiner erbjuder vi ett brett sortiment av högvärdiga vakuum- och krymppåsar som finns i olika form, storlekar och material. Även här samarbetar vi endast med ledande tillverkare som uppfyller alla relevanta regler och industristandarder gällande påstillverkning. På förfrågan erbjuder vi även påsar med ytterligare tekniska funktioner/detaljer.

Material baserat på pappersfibrer

Produktprogrammet PaperBoard från MULTIVAC erbjuder olika lösningar för tillverkning av förpackningar av material baserat på pappersfibrer.För utvecklingen av fiberbaserade material som kan bearbetas på standardsystem från MULTIVAC samarbetar vi med strategiska partner som är ledande inom sina områden.På MULTIVAC system kan både MAP- och skinförpackningar av fiberbaserat material tillverkas. Vårt PaperBoard-sortiment omfattar både material för bearbetning i djupdragningsmaskiner och material för bearbetning i trågförslutare. Förpackningssystemen kan dimensioneras för kundernas individuella kapacitetskrav.

Mer information >

Hållbara förpackningar

Lägre förbrukning av förpackningsmaterial. Optimerad återvinningsbarhet. Förpackningsmaterial av förnybara råvaror.

Vi hjälper dig att förbättra dina förpackningars återvinningsbarhet och reducera plastförbrukningen. MULTIVAC rådgivare, materialexperter och tekniker står till förfogande över hela världen!