Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Vakuumförpackningar

Förläng hållbarheten

Vakuumförpackningar används för att förlänga hållbarhet eftersom vakuumet gör att produkternas nerbrytning saktas ned.
Vakuumet fixerar även produkten i förpackningen, vilket gör att produkten skyddas mot mekanisk påverkan. Även förpackningsvolymen reduceras.

Användning

Vakuumförpackningar lämpar sig för alla typer av livsmedel, medicinska produkter samt industri- och konsumtionsartiklar.

Fördelar

Vakuumförpackningen bibehåller produktens kvalitet och fräschör under en längre tid. Frånvaron av syre gör att syreberoende mikroorganismer bildas i lägre grad och gör att oxideringsprocessen saktar ner.

Vid förpackning av konsumtions- och industriartiklar skyddas den förpackade produkten mot oxidering genom att luften avlägsnas. Vakuumet fixerar även produkten i förpackningen, vilket gör att produkten skyddas mot mekanisk påverkan. Även förpackningsvolymen reduceras.

Förpackningsmaskiner och förpackningsmaterial

Vakuumförpackningar produceras på djupdragare, traysealers och kammarmaskiner.