Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Skinförpackningar

Attraktiv presentation och maximal hållbarhet

På vakuum-skinförpackningar försluts hela produktytan på en formstabil underfilm eller på ett förtillverkat tråg med en speciell skinfilm. Med MultiFresh™ och Isopak erbjuder MULTIVAC olika möjligheter för att tillverka vakuum-skinförpackningar.

MultiFresh™ - Vakuum-skinförpackning för optimal produktpresentation och hållbarhet

MultiFresh™-förpackningar omsluter produkten som en andra hud. Överfilmen lägger sig tätt kring produkten utan att ändra produktens form. Det gör att även produkter med vassa eller hårda delar som ben eller skal kan förpackas på ett säkert sätt.

Eftersom skinfilmen fixerar förpackningens innehåll och den heltäckande förslutningen förhindrar att vätska tränger ut, kan MultiFresh™-förpackningar användas för att presentera produkter stående, hängande eller liggande. En annan fördel är
den förpackade produktens förlängda hållbarhet.

I förpackningsprocessen används MULTIVAC förpackningsmaskiner som tagits fram för detta ändamål, i kombination med det innovativa förpackningsmaterialet MultiFresh™. Det perfekta samspelet mellan maskin och förpackningsmaterial möjliggör attraktiva vakuum-skinförpackningar av hög kvalitet.

Användning

MultiFresh™-förpackningar lämpar sig framför allt för högkvalitativa produkter inom livsmedelsgrupperna kött och köttprodukter, fisk och skaldjur, fågel, färdigrätter, ost och bakverk. Produkter med risk för vätskeläckage går också att förpacka med MultiFresh™, vilket även gäller livsmedel med högre krav på hållbarhet. Förpackningstypen lämpar sig för produkter med höjd på till 125 mm, och produkten kan sticka upp 90 mm ovanför trågkanten.

Fördelar

En MultiFresh™-förpackning presenterar på ett naturligt sätt produktens kvalitet, fräschör, färg och struktur samt fixerar produkten i förpackningen. Helytsförslutningen förhindrar effektivt att vätska tränger ut. Med hjälp av ett integrerbart avdragbart hörn kan förpackningen enkelt öppnas. Man kan dessutom utforma en MultiFresh™-förpackning på ett attraktivt och informativt sätt med hjälp av infärgning, metallisering, tryck, prägling och etikettering. Sist men inte minst ökar förpackningstypen den förpackade produktens livslängd.

Förpackningsmaskiner och förpackningsmaterial

Djupdragare och traysealers kan användas som förpackningssystem. Medan tillräckligt dimensionerande standardtråg används på traysealers, möjliggör djupdragaren en individuell utformning av förpackningens botten. Till exempel kan botten förses med räfflor, radier, präglingar och liknande former som syftar till att öka förpackningens stabilitet, alternativt göra förpackningen mer attraktiv eller för marknadsprofilering.

MultiFresh™-förpackningar kan tillverkas på följande maskiner:

  • Djupdragare R 105 MF
  • Djupdragare R 175 MF
  • Djupdragare R 275 MF
  • Djupdragare R 575 MF
  • Traysealer


MultiFresh™ har ett omfattande skin-filmutbud som är utformat särskilt efter kraven på MultiFresh™-maskiner. För att uppnå ett optimalt förpackningsresultat omfattar MultiFresh™-utbudet  under- och överfilmer av olika kvaliteter. Utbudet av överfilmer är anpassat efter olika produktformer och produkthöjder. Detta gör att man kan förpacka både produkter med utskjutande delar och produkter med vassa kanter på ett attraktivt och säkert sätt. Underfilmerna finns tillgängliga i diverse färger, tjocklekar och med olika peelegenskaper. Alla MultiFresh™-filmer tillverkas av ledande tillverkare och uppfyller allmänna normer och standarder.

Packaging Solutions:
MultiFresh™
4.54 MB PDF

PDF Download

Isopak: attraktiv produktpresentation i vakuum-skinförpackning

Med Isopak-metoden omsluts hela produkten tätt av överfilmen, som förseglas helt med underfilmen. En ramförsegling längs förpackningens kontur erbjuder ytterligare förpackningssäkerhet. Detta gör att förpackningen både blir mer attraktiv och att produktens hållbarhet förlängs eftersom ingen vätska kan tränga ut.

Användning

Isopak-förpackningar lämpar sig för färdigskurna varor eller fiskfiléer med en höjd på max. 20 mm. Både produkter med risk för vätskeläckage och livsmedel med höga krav på hållbarhet kan förpackas.

Fördelar

Med Isopak-förpackningar maximeras de förpackade produkternas hållbarhet och produkterna presenteras på ett attraktivt sätt, både hängande och stående. Den tätt omslutande överfilmen framhäver den förpackade produktens kvalitet. Färdigskurna produkter klibbar inte ihop. Med hjälp av ett integrerbart avdragbart hörn kan man enkelt öppna förpackningen. Tack vare ett stort spektrum av förpackningsmaterial från ledande filmtillverkare kan man utforma förpackningarna på en rad olika sätt, inklusive med metalliserade ytor.

Förpackningsmaskiner och förpackningsmaterial

Isopak-förpackningar kan tillverkas på följande maskiner:

  • Djupdragare  R 265
  • Djupdragare  R 565


Som förpackningsmaterial används speciella skinfilmer som tagits fram just för Isopak.