Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Förpackningar med modifierad atmosfär

I en MAP-förpackning ersätts luften i förpackningen av en atmosfär som anpassats till förpackningsmaterialet.

Förpackningar med skyddsatmosfär

På förpackningar med skyddsatmosfär (MAP-förpackningar) ersätts luften i förpackningen av en gasblandning som anpassats efter produkten, så att produktens form, färg och fräschör bevaras. Skyddsatmosfären består vanligtvis av koldioxid, kväve och syre.

Användning

Exempel på produkter som packas i MAP-förpackningar är färska livsmedel, proteinhaltiga produkter, bröd och bakverk, medicintekniska samt tekniska produkter.

Fördelar

Det finns många fördelar med MAP-förpackning.Hållbarheten förlängs och kvalitetet blir stabilare. Likaså blir hanteringen och transportskyddet av produkten bättre.Hållbarheten hos livsmedel kan  förlängas genom användning av MAP, utan att man behöver använda livsmedelstillsatser. Industri- och konsumentvaror skyddas bättre från korrosion genom att man använder av en modifierad atmosfär i förpackningen. En modifierad atmosfär kan inom det medicintekniska området skydda känsliga medicinska produkter.

Förpackningsmaskiner och förpackningsmaterial

Denna förpackningstyp kan tillverkas på djupdragningsförpackningsmaskiner, trågtätare och kammarmaskiner.

EMAP: Jämviktsatmosfär

I EMAP-förpackningar kan ett atmosfärsutbyte äga rum mellan förpackning och omgivning på grund av en mikroperforation i förpackningsfilmen. Detta gör att en jämviktsatmosfär skapas i förpackningen.

Användning

EMAP är en jämviktsatmosfär som förlänger hållbarheten på färsk frukt och färska grönsaker - både tillagade och nyskördade.

Fördelar

Några av fördelarna med EMAP-förpackningar är längre hållbarhet utan att konserveringsmedel behöver användas. Förpackningen är stabil och väl försluten, och ger bra greppskydd för kunden i butiken. Förpackningarna kan staplas vilket gör att de kan presenteras på ett attraktivt sätt i butiken.

Med FreshSAFE erbjuder MULTIVAC ett förpackningssystem med en integrerad perforationsstation för djupdragare och traysealers där överfilmen perforeras under förpackningsprocessen. Man bearbetar alltså själva standardfilmen och man behöver inte lagerhålla perforerad film.

Förpackningsmaskiner och förpackningsmaterial

EMAP-förpackningar kan produceras på både djupdragare och traysealers. Som förpackningsmaterial används förperforerade filmer alternativt standardfilmer i kombination med perforeringsstation från MULTIVAC.