Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Krympförpackningar

Förpackningar som en andra hud

I krympförpackningar vakuumförpackas produkten i en krympbar specialfilm. Filmens krympegenskaper aktiveras när filmen kommer i kontakt med varmvatten. Filmen krymps och omsluter produkten som en andra hud.

FormShrink

FormShrink® är ett kostnadseffektivt och automatiserat alternativ för förpackning med krymppåsar. Till FormShrink®-processen används film avsedd för djupdragare med särskilda krympegenskaper som aktiveras i en krymptunnel. Resultatet blir attraktiva förpackningar som omsluter produkterna som en andra hud. Med denna förpackningslösning slipper man de filmrester som blir resultatet vid konventionell krympförpackning. Dessutom kan man förse förpackningen med ett lätt öppningsbart hörn som enkelt kan rivas bort för smidig öppning.

Användning

Den mycket effektiva FormShrink®-metoden passar alla livsmedel som kan krympförpackas, t.ex. färskt kött och kött i marinad, fågel, ost eller färdigprodukter. FormShrink®-förpackningar kan även användas som transportförpackning för färdigskurna produkter.

Fördelar

FormShrink® gör att produkten får en skräddarsydd förpackning, oberoende av form och storlek. Ett integrerat formsnitt skär bort överflödsmaterial exakt och automatiskt. Ett tillval är att utrusta FormShrink®-förpackningarna med en öppningsflik som gör att man enkelt och kontrollerat kan öppna förpackningen.

FormShrink®-filmer är transparenta och finns tillgängliga i ett brett spektrum av standardfärger men kan även fås med individuell färgsättning. Detta medför att man nu även kan formge krympförpackningar på en rad olika vis.

Fasta och hållbara svetsar gör att förpackningssäkerheten i logistikkedjan optimeras, ända fram till slutkund. Förpackningarna fylls på ovanifrån och genom att använda iläggningsschabloner, som finns som tillval, hålls svetsytan ren vilket säkerställer svetsarnas kvalitet.

Med skräddarsydd form på förpackningen, anpassad efter produkten, och om extra tunn FormShrink®-film används, kan man minska förbrukningen av förpackningsmaterialet med upp till 20 procent jämfört med konventionella krympförpackningar. Materialförbrukningen kan minskas med upp till 50 procent jämfört med PVC-förpackningar.

Den effektiva djupdragningsprocessen med höga takter ger, tillsammans med möjligheten att enkelt automatisera iläggningen, maximal output med konstant hög förpackningskvalitet och precision. 

Förpackningsmaskiner och förpackningsmaterial

FormShrink®-förpackningar produceras på djupdragarna  R 155,  R 255 samt  R 555. För tillverkning av FormShrink®-förpackningar erbjuder MULTIVAC ett omfattande utbud av film som är utformat särskilt efter kraven på FormShrink®-maskiner. Samspelet mellan förpackningsmaskin, förpackningsmaterial och krympanordning gör att krympförpackningar kan tillverkas automatiserat, processäkert och med högsta möjliga output.

För att uppnå ett optimalt förpackningsresultat finns ett brett utbud av FormShrink® under- och överfilmer av olika kvalitet. Filmutbudet är anpassat efter olika produktformer och produkthöjder. Detta gör att man kan förpacka både mycket små och mycket stora produkter samt material med vassa kanter, på ett attraktivt och säkert sätt. Alla FormShrink®-filmer tillverkas av Krehalon Industrie B.V. och uppfyller allmänna normer och standarder.