Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Förpackningstyper

Passar alla krav

MULTIVAC erbjuder ett brett spektrum av förpackningsteknologier och förpackningstyper - oavsett om det handlar om förpackning av livsmedel, medinicin, hälsovårdsprodukter eller industrimaterial.

Förpackningarna kan utrustas med en rad olika egenskaper för att öka attraktiviteten på POS eller för att optimera användarvänligheten.

Utan atmosfärsbyte

En förpackningsvariant är att göra förpackningar utan atmosfärsutbyte.

MAP och EMAP

I en MAP-förpackning ersätts den luften i förpackningen av en atmosfär som anpassats till produkten.

Vakuumförpackningar

Med vakuumförpackning förlänger man produkternas hållbarhet eftersom syrebristen gör att produkternas mikrobiella nedbrytningen saktas ned.

Skinförpackningar

På vakuum-skinförpackningar förseglar förpackningsmaterialet hela produktytan på en formstabil underfilm eller på ett förtillverkat tråg med en särskild skinfilm.

Krympförpackningar

I krympförpackningar vakuumförpackasprodukten i en krympbar specialfilm.

Ugnståliga förpackningar

Ugnståliga förpackningar gör matlagningen både enkel och säker.

 

Package your food with 
recyclable paper fibre-based packaging
materials with MULTIVAC PaperBoard

Read more