Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

X-line-djupdragningsförpackningsmaskiner för livsmedelsindustrin

'MULTIVAC är i egenskap av ledande tillverkare av djupdragningsförpackningsmaskiner normsättare. Vår maskinportfölj är helt ensam i sitt slag när det gäller storlek, effekt och funktioner.  

 

Med nästa generations djupdragningsförpackningsmaskiner i X-serien stödjer MULTIVAC digitaliseringen av förpackningsprocesser och lösningar för industrin 4.0 /IoT.

Till följd av den totala digitaliseringen, den omfattande sensoriken och anslutningen till MULTIVAC Cloud, uppnår man med X-serien en ny dimension när det gäller förpackningssäkerhet, kvalitet och effekt.

X-line Thermoforming packaging machine RX 4.0

 

Maximal förpackningssäkerhet

 

Hållbar förpackningskvalitet

 

Högsta effekt

 

Hållbar

Multi Sensor Control

Hittills har man med X-serien haft tillgång till en otillräcklig grad av sensorik, varvid det är Multi Sensor Control som registrerar alla tillämpliga delprocesser. Med hjälp av sensoriken kan man i slutna reglerade kretsar permanent fastställa olika processvärden som till exempel för formning, evakuering och svetsning. Man har också via elektroniska sensormoduler integrerat verktyg för formning och svetsning i sensorregleringen. Alla processteg kombineras på bästa möjliga sätt, så långt möjligt utjämnas automatiskt produkt- eller systembetingade avvikelser och användare kan på egen hand både upptäcka och ta del av tillämpliga felinställningar. Detta innebär att X-serien alltid arbetar vid den optimala driftspunkten.

 

MULTIVAC Pack Pilot

Med MULTIVAC Pack Pilot kan man på ett optimalt sätt installera maskinen med styrningsstöd. Via val av förpacknings-, förpackningsmaterial- och produktegenskaper samt verktygsdata parametreras maskinen av sig själv när det skapas nya recept vid den optimala driftspunkten. Detta gör vidare att man kan använda maskinen utan särskild kännedom om hur den fungerar. Med Pack Pilot har man tillgång till omfattande expertkunskaper, där Pack Pilot drar nytta av över 1 000 nya förpackningslösningar per år. Utan några startförluster genererar X-serien förpackningar med maximal förpackningssäkerhet, oförändrad kvalitet samt högsta möjliga effekt.  

X-verktyg

Med den nya verktygsgenerationen i X-serien, X-verktygen garanteras man marknadens lägsta driftskostnader. X-verktygen kommer med många nyheter vad gäller design, sensorik och aktorik. Man får kortare evakueringstider och dessutom högre hastighet. Som alternativ är det möjligt att utforma X-verktygen med en smalare kantremsbredd. På så sätt kan man reducera filmavfallet med så mycket som 30 procent. Alla verktygselement är kodade och identifieras av djupdragningsförpackningsmaskinen. Om man har installerat ett verktyg korrekt parametreras maskinen automatiskt, vilket möjliggör optimal processtyrning. Användarsäkerheten blir, särskilt på maskiner där det ofta byts format, högre.

 

Användargränssnittet HMI 3.0

X-serien har försetts med ett innovativt användningskoncept. Det intuitiva Multi-Touch-användargränssnittet HMI 3 har hög upplösning och motsvarar användarlogiken på dagens mobilenheter. På detta sätt får man ännu smidigare och säkrare användningsprocesser samt möjlighet att genomföra anpassade inställningar för alla användare. Detta innefattar olika åtkomstbehörigheter och användarspråk. Användarna loggar in trådlöst via RFID-chipkort. Det är möjligt att se alla tillämpliga maskinparametrar på en bildskärmssida.

 

 

Maximal förpackningssäkerhet

 

Hållbar förpackningskvalitet

 

Högsta effekt

 

Hållbar

MULTIVAC X-line RX 4.0

 

Utmärkelse  

På Anuga FoodTec tilldelades X-serien utmärkelsen International FoodTec Award 2018 in Gold.

Nedladdningar

X-line_RX_4.0_EN_range.pdf:
3.35 MB PDF

PDF Download

Kontakta oss

Samtycke*

Intervju med Guido Spix, verkställande direktör och CTO för MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG

"Fördelarna är uppenbara: Vi kan följa bearbetningen av ordrar i realtid, vi har superaktuella databaser , optimerade genomströmningstider och sist, men inte minst, alla förutsättningar för att leverera i tid liksom att snabbt reagera på marknadsbehoven."

"Med Smart Services menar vi alla servicepaket som hjälper kunderna att ytterligare optimera förpackningsprocesserna och göra dem ännu effektivare."

> Läs artikeln