Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Djupdragningsmaskiner för medicinska och farmaceutiska produkter

Maskindesign för farmaceutiska produkter. Processäkra och renrumskompatibla.

För effektiv, reproducerbar och processäker förpackning av känsliga och komplexa produkter samt medicinska sterilprodukter i djupdragna förpackningar är lösningarna från MULTIVAC det bästa valet. Vi erbjuder djupdragningsmaskiner som har utvecklats särskilt för de höga kraven inom den här branschen. De uppfyller kraven i alla hygienstandarder och den modulära konstruktionen gör att de kan anpassas till olika krav och behov.

MULTIVAC är i egenskap av ledande tillverkare av djupdragningsförpackningsmaskiner normsättare.

Vår maskinportfölj är helt ensam i sitt slag när det gäller storlek, effekt och funktioner.

Utrustningarna till MULTIVAC djupdragningsmaskiner kan anpassas till de särskilda krav som finns för medicinska sterilprodukter och farmaceutiska produkter. Vi erbjuder maskiner i alla kapacitetsklasser, som är anpassade till olika produktionsvolymer och uppfyller nödvändiga hygienkrav. Även de kompakta djupdragningsmaskinerna från MULTIVAC kännetecknas av smidigt och säkert handhavande samt stor flexibilitet och ekonomisk drift. Våra kunder drar alltid nytta av de mest väsentliga MULTIVAC-fördelarna, både i instegssegmentet och det medelhöga kapacitetsområdet.

De högeffektiva djupdragningsmaskinerna från MULTIVAC kan utformas för kundspecifika speciallösningar. På så sätt får man en för marknaden helt unik kundanpassad utformning när det gäller förpackningsmaterial, förpackningsegenskaper, output, flexibilitet, automatisering och serieintegrering.

 

Fördelarna i överblick

Enkel och säker användning

 • IPC-styrning med grafiskt användargränssnitt HMI 2.0
 • Olika utrustningsalternativ för maximal driftsäkerhet och ergonomi

Kundspecifik konfiguration

 • Bearbetning av ett stort spektrum av förpackningsmaterial
 • Tillverkning av vakuumförpackningar och MAP-förpackningar med kontrollerad syrgashalt
 • Tillverkning av förpackningar med djupdragen över- och underfilm
 • Flera utrustningsalternativ för form-, svets- och skärsystem
 • Flera utrustningsalternativ för förpackningar med öppningshjälp och ytterligare funktioner
 • Integrering av olika system för laddning, märkning, övervakning och separering

  Lönsamhet och effektivitet

  • Effektiv användning av energi och förpackningsmaterial
  • Högsta produktionseffektivitet och förpackningskvalitet
  • Flera olika utrustningsalternativ gällande reducering av stopptider
  • Robust och långlivad konstruktion i rostfritt stål
  • Möjlighet med modulär utvidgning samt eftermontering för nya funktioner

  Djupdragningsmaskiner för medicinska sterilprodukter

   

  För att säkerställa korrekt förpackning av medicinska sterilprodukter under renrumsförhållanden kan MULTIVAC djupdragningsmaskiner konfigureras individuellt. Detta gäller särskilt rengöringsvänlighet, processäkerhet, renrumskompatibilitet och datakommunikation.

   

  Optimal rengöringsvänlighet och processäkerhet

  • Skyddshöljen med god insyn
  • Inga dolda hörn eller hålrum
  • Kabel- och ledningsdragning i slutna kanaler
  • Mycket små spaltmått

  Renrumskompatibilitet

  • Komponentgrupper med låg andel partiklar
  • Aktivkolfilter
  • Insamling av frånluft
  • Sluten kylvattenkrets

  Datakommunikation

  Tack vare olika utrustningsalternativ kan våra djupdragningsmaskiner anslutas till företagets organisations- och datastruktur, så som MES-, ERP- eller BDE-system.

  • OPC-gränssnitt
  • VPN-klient
  • Object 2 – BDE-system

  Djupdragningsmaskiner för känsliga och komplexa produkter

   

  Djupdragningsmaskinerna i MULTIVAC Clean Design™ har många avgörande fördelar när det gäller förpackning av känsliga farmaceutiska produkter och biotech-produkter. De har hög kapacitet även vid små serier och erbjuder optimal processäkerhet, bland annat säkerställs en fullständig line clearance.

  Maskindesign för farmaceutiska produkter

  Det innovativa maskinkonceptet möjliggör strikt separering mellan process- och teknikområdena. Transparenta maskinhöljen med stora dörrar skyddar mot direkt åtkomst och påverkan från omgivningen. Samtidigt ger de perfekt insyn och möjliggör enkel rengöring.

  Hög flexibilitet

  Djupdragningsmaskinerna i MULTIVAC Clean Design™ ger hög flexibilitet gällande förpackningsmaterial, formatstorlekar och dragdjup. Snabbt och enkelt formatbyte möjliggör omställning av maskinen även för små serier. Förpackningssystemet är även dimensionerat för tillverkning av Modified Atmosphere Packages (MAP).

  Modulär konstruktion

  Det genomgående modulära systemet möjliggör hög flexibilitet vad gäller maskinens dimensionering och utbyggbarhet. Dessutom möjliggör det variabel integrering av automatiserings-, identifierings- och inspektionslösningar.

  Hållbarthet

  Energieffektiva servodrivningar ger precision vid filmframmatningen och för lyftanordningarna. Ensidig kedjestyrning (tillval) gör att förpackningsmaterialet utnyttjas på bästa sätt.

  Användarberättelser & facktexter

  Testing in the cleanroom

  Machine acceptances and initial sample productions can be carried out at MULTIVAC under cleanroom conditions!

  Kontakta oss

  Samtycke*