Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Djupdragningsmaskiner

Med våra djupdragningsmaskiner sätter vi nya standarder. I hela världen.

Spetsteknik "Made in Germany" – MULTIVAC djupdragningsmaskiner används sedan flera decennier över hela världen. De är banbrytande vad gäller maskinteknik, resursförbrukning, processäkerhet, effektivitet, flexibilitet, reproducerbarhet och handhavande. Den unika produktportföljen erbjuder en ekonomisk lösning för alla behov och krav.

Vi är i egenskap av ledande tillverkare av djupdragningsförpackningsmaskiner normsättare. Global närvaro.

MULTIVACs maskinportfölj är helt ensam i sitt slag på marknaden – och med hjälp av den kan vi alltid när det gäller storlek, effekt och funktioner, oberoende av krav, tillhandahålla den mest ekonomiska lösningen. Våra kompakta djupdragningsförpackningsmaskiner liksom våra högeffektiva djupdragningsförpackningsmaskiner samt den nya X-serien kännetecknas av högsta effektivitet, tillförlitlighet, långt serviceliv samt variation. Det modulära konstruktionssättet i kombination med en bred konstruktion gör att vi alltid kan anpassa utformningen av alla maskiner så att de rustas med maximal effekt och optimalt nyttjande av den tillgängliga ytan.

I egenskap av leverantör av helhetslösningar med hög tillämpningskompetens ligger vårt fokus inte bara på våra kunders investerings- och driftskostnader, utan framför allt på perfekta förpackningsresultat. Av den anledningen anpassar vi kontinuerligt maskiner och förpackningsmaterial till varandra samt tar hänsyn till samspelet mellan förpackningsmaterial, förpackningsatmosfär, maskin och produkt.

På samma sätt har vi skräddarsytt våra säkerhets- och hygienkoncept. Med MULTIVACs djupdragningsförpackningsmaskiner får man när det gäller processäkerhet, reproducerbarhet och användningskomfort exakt de standarder som krävs för de olika produktionsomgivningarna. Varken mer eller mindre.

Djupdragningsmaskiner

Kompakta djupdragningsmaskiner

Kapacitet: ★★★✩✩

Små till medelstora partier

Max. djupdragning: 130 mm

Avslagslängd: < 500 mm

Filmbredd: 250, 285, 320, 355, 420, 459 mm

Högeffektiva djupdragningsmaskiner

Kapacitet: ★★★★★

Mycket stora partier, snabbt produktbyte

Max. djupdragning: 230 mm

Avslagslängd: < 1300 mm

Filmbredd: 320, 355, 420, 459, 560 mm

X-line djupdragningsmaskiner

Kapacitet: ★★★★★ | Smart Services: ★★★★★

Mycket stora partier, snabbt produktbyte

Max. djupdragning: 230 mm

Avslagslängd: < 1300 mm

Filmbredd: 320, 355, 420, 459, 560 mm

Djupdragningsmaskiner för medicinska och farmaceutiska produkter

Utrustningarna till MULTIVAC djupdragningsmaskiner kan anpassas till de särskilda krav som finns för medicinska sterilprodukter och farmaceutiska produkter. Vi erbjuder maskiner i alla kapacitetsklasser, som är anpassade till olika produktionsvolymer och uppfyller nödvändiga hygienkrav.

X-line djupdragningsmaskiner

Maximal förpackningssäkerhet. Konstant förpackningskvalitet. Högsta kapacitet. Framtidssäkra.

Med X-line sätter MULTIVAC nya standarder för djupdragningsförpackningar. Den fullständiga digitaliseringen, det omfattande sensorsystemet och anslutningen till MULTIVAC Cloud gör att X-serien når en ny dimension när det gäller förpackningssäkerhet, kvalitet, kapacitet och framtidssäkerhet.

Nedladdningar

Thermoforming packaging machines:
Food
8.70 MB PDF

PDF Download

 

Kompletta, nyckelfärdiga linjer från en och samma tillverkare

 

 

MULTIVAC-portföljen omfattar olika förpackningstekniker, märknings- och kvalitetskontrollsystem samt automatiseringslösningar. Vårt sortiment kompletteras av komponenter inom områdena portionering, processering och tekniska lösningar för bakvaror. Vår stora kompetens gällande tillverkningslinjer gör att alla moduler kan integreras i helhetslösningar. De ger stor användnings- och processäkerhet samt hög effektivitet.

Mer information >