Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Vakuumförpackningar

Förläng hållbarheten

Vakuumförpackningar används för att förlänga hållbarhet eftersom vakuumet gör att produkternas nerbrytning saktas ned.
Vakuumet fixerar även produkten i förpackningen, vilket gör att produkten skyddas mot mekanisk påverkan. Även förpackningsvolymen reduceras.

Användning

Vakuumförpackningar lämpar sig för alla typer av livsmedel, medicinska produkter samt industri- och konsumtionsartiklar.

Fördelar

Vakuumförpackningen bibehåller produktens kvalitet och fräshör under en längre tid. Frånvaron av syre gör att syreberoende mikroorganismer bildas i lägre grad och gör att oxideringsprocessen saktar ner.

Vid förpackning av konsumtions- och industriartiklar skyddas den förpackade produkten mot oxidering genom att luften avlägsnas. Vakuumet fixerar även produkten i förpackningen, vilket gör att produkten skyddas mot mekanisk påverkan. Även förpackningsvolymen reduceras.

Förpackningsmaskiner och förpackningsmaterial

Vakuumförpackningar produceras på djupdragare, traysealers och kammarmaskiner.

Branschfilter
MULTIVAC-branschfilter
Är du på jakt efter en förpackningslösning för en viss bransch?

Här sparar du ditt MULTIVAC-branschfilter och när du sedan går in på MULTIVAC-hemsidan får du bara information om den bransch som du är intresserad av.

Prova!
Välkommen tillbaka!

Förra gången du besökte vår hemsida ställde du in ditt MULTIVAC-branschfilter. Behåll inställningen eller ändra ditt val här.

Mycket nöje!