Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

MULTIVAC Smart Services & MULTIVAC Pack Pilot

Högre effektivitet med digitala lösningar

 

Med banbrytande digitala lösningar erbjuder MULTIVAC redan idag ett stort antal verktyg som höjer effektiviteten och maskinernas tillgänglighet.

Transparenta processer och tillgång till processdata i realtid är en viktig faktor för effektiviteten och den ekonomiska driften av anläggningar och produktionslinjer.

Med digitala produkter och tjänster från MULTIVAC erbjuder vi våra kunder innovativa lösningar för övervakning, styrning och optimering av produktionen – även med anslutning till nätverk och med möjlighet till jämförelser. Enkelt, bekvämt och "live". Både för helt nya anläggningar och befintliga maskiner.

Användningen av MULTIVAC Smart Services kräver ingen stor investering, den modulärt uppbyggda portföljen med digitala assistenter möjliggör flexibel anpassning till olika MULTIVAC maskiner och tillhörande linjekomponenter. Det ger operativa och strategiska fördelar, både för maskinoperatörer och företagsledning.

 

Översikt över Smart Services

 

Smart Production Dashboard

Har du tillgång till en snabb och enkel översikt över när det verkligen produceras och hur mycket som produceras resp inte produceras i anläggningen?

I 8 av 10 fall kunde man i god tid upptäcka att produktionsmålet inte kommer att nås och i hälften av dessa fall kan målet nås genom snabba åtgärder.

Med Smart Production Dashboard kan du när som helst och var som helst kontrollera produktionssiffrorna och snabbt ingripa vid behov.

Mer information >

 

 

 

Smart OEE Analyzer

Vet du med vilken effektivitet enskilda artiklar produceras?

Många av våra kunder har inga exakta nyckeltal om effektiviteten. Effektiv produktion gör att produkterna kommer ut snabbare och stannar längre på marknaden, dessutom reduceras produktionskostnaderna och marginalerna blir större.

Med Smart OEE Analyzer får du databaserade analyser av effektiviteten. Du ser om produktionen går som planerat eller om det krävs optimeringar på ett eller flera ställen.

Mer information >

 

 

 

Smart Log Analyzer

Vet du vilka som är de vanligaste felen på din maskin? Vet du hur långa stilleståndstider som förorsakas av de här felen?

Behöver du målinriktade effektivitetshöjningar och transparent övervakning?

Med Smart Log Analyzer får du snabbt och enkelt information om de vanligaste orsakerna till stilleståndstider samt de vanligast förekommande felen med tillhörande stilleståndstider.

Mer information >

 

Smart Machine Report

På våra maskiner kan ett filmbyte ta 3 minuter. Hur länge behöver din personal?

Vår Smart Machine Report ger dig snabbt en överblick över olika jämförelser mellan maskiner eller skift samt detaljer om recept och receptbyten.

Mer information >

 

Smart Data Backup

För dig är väl säkerheten för dina recept lika viktig som för oss? Du vill behålla alla genomförda receptändringar och kunna få åtkomst till dem när som helst och överallt?

Med Smart Data Backup säkerhetskopieras alla receptändringar och du kan återskapa recepten utan att påverka produktionsprocessen.

Mer information >

 

MULTIVAC Pack Pilot

Visste du att parametreringen av ett nytt recept ofta tar mer än 20 minuter på våra maskiner?

Visste du också att optimala värden rörande processäkerhet och kapacitet sällan är inställda på maskinerna efter parametreringen?

MULTIVAC Pack Pilot kan du enkelt skapa ett nytt recept som ligger nära det optimala för din produkt: Antingen direkt på maskinen eller parallellt via webbapplikationen så att produktionen inte påverkas.

Mer information >

 

Smart Production Dashboard

Kontrollcenter för digitala maskiner

För användaren fungerar dashboarden som kontrollcenter för den digitaliserade maskinen. Användarna har åtkomst till dashboarden på en stor plattskärm bredvid maskinen eller vid behov även på en dator i kontoret. Både personalen vid maskinen och ledningen kan få direkt åtkomst till all relevant information om aktuell prestanda och effektivitet. Fördelarna med detta är t.ex. att man får betydligt kortare kommunikationsvägar och reaktionstider.

 • Åtkomst till prduktionsprocessen i realtid
 • Viktiga nyckeltal visas på en överskådlig dashboard, sorterade efter produktionsdagar och skift
 • Avvikelser mellan olika skift och långsiktiga tendenser blir lätta att identifiera och analysera

 

Smart OEE Analyzer

Ett strategiskt instrument för att öka effektiviteten

Smart OEE Analyzer erbjuder i olika grad detaljerade analyser av förpackningsmaskinens driftdata för en tidsperiod på upp till fyra veckor. Programvaran registrerar den procentuella tillgängligheten, förpackningskvaliteten och maskinens kapacitet. Värdena multipliceras och utgör grunden för beräkningen av förpackningsmaskinens Overall Equipment Effectiveness (OEE).

 • Snabb och enkel översikt över maskinernas och produktionslinjernas förpackningsprocess och effektivitet
 • All relevant data visas i tidsföljd på en interaktiv dashboard. Egenskaperna kan anpassas genom att man väljer olika tidsperioder eller skiftmodeller
 • Kapacitet, tillgänglighet och kvalitet visas separat, det gör det lätt att enkelt och effektivt identifiera orsakerna till otillräcklig OEE

 

Smart Log Analyzer

Ett flexibelt verktyg för optimeringar

Smart Log Analyzer läser ut maskinens meddelande- och felminne och läser in denna data i smarthubben där de analyseras. Dataregistreringen omfattar både övergripande information så som maskinens produktionstider och händelser som orsakar stillestånd. Funktionerna hos Smart Log Analyzer kan användas både av användare och servicetekniker. Vid ett fel på maskinen har man genast tillgång till data för felavhjälpning och stilleståndstiderna kan reduceras.

 • Exakt analys av loggdata från en MULTIVAC maskin eller linje vilket möjliggör snabb identifiering av orsakerna till stillestånd
 • Alla fel som uppstått under tidsperioden listas och visualiseras med total stilleståndstid, medelvärdet för stilleståndstid och hur ofta felet/stillestånd förekommer
 • Med Smart Log Analyzer kan våra kunder identifiera huvudorsakerna till avvikelser i produktionsprocessen och sedan snabbt åtgärda problemen

 

Smart Machine Report

Snabba och exakta jämförelser

Ett utmärkt styrningsverktyg för arbetsledare och företagsledning. I Smart Machine Report finns alla analysrapporter om maskinerna tillgängliga som har skapats regelbundet och automatiskt. De kan laddas ned och vidarebefordras till andra personer. De överskådliga rapporterna möjliggör jämförelser mellan maskiner och skift, ger information om recept och receptbyten och gör det möjligt att bedöma effektiviteten för hela produktionsprocessen. Alla data lagras centralt och kan snabbt hämtas från varje dator eller mobil enhet.

 • Automatiskt skapade analysrapporter
 • Snabb och enkel åtkomst
 • För exakta jämförelser rörande arbetsskift, maskiner, receptbyten, recept etc.
 • Viktig information för arbetsledare produktionsplanerare, företagsledning etc.

 

 

 

Smart Data Backup

Automatisk backup av viktig data

Med MULTIVAC Smart Data Backup har du alltid hög säkerhet!
Med hjälp av det här smarta verktyget sparas inställningarna på en MULTIVAC förpackningsmaskin automatiskt på en skyddad online-plats. Smart Data Backup körs smidigt i bakgrunden utan att påverka produktionsprocessen. Verktyget erbjuder flexibel åtkomst, det kan nås överallt via en webbläsare. Alla inställningar kan när som helst laddas ner i Smart Service och vid behov återskapas.

 • Automatisk backup på en skyddad online-plats
 • Flexibel åtkomst via webbläsare
 • Enkel nedladdning och tillförlitlig återskapning av maskininställningar

 

MULTIVAC Pack Pilot

Tar processoptimeringen till en ny dimension

MULTIVAC Pack Pilot används direkt via förpackningsmaskinens HMI 3. För att skapa nya maskinkonfigurationer eller recept behöver användaren bara välja önskade förpacknings-, förpackningsmaterial- och produktegenskaper. I kombination med maskin- och konfigurationsdata kan en förpackning skapas nära den optimala driftpunkten och vid behov kan tillhörande recept laddas direkt. Systemet genererar erforderliga parametrar baserat på en regelmotor (rule engine) som sörjer för kontinuerlig optimering.

Tack vare MULTIVAC Pack Pilot är förpackningsmaskinen optimalt inställd redan vid produktionsstarten. Det betyder att högvärdiga produkter kan produceras med högsta kapacitet utan betydande startförluster. Detta innebär betydande besparingar gällande produkter, förpackningsmaterial och produktionstid. Även omställningen av maskinen till ett nytt förpackningsmaterial är enklare och går snabbare än någonsin med Pack Pilot.

 • Automatisk identifiering och inställning av aktuellt använd formatsats
 • Beräkning av över 10 relevanta parametrar för att skapa artiklar (RX 4.0)
 • Datasäker kommunikation
 • Pack Pilot är sömlöst integrerat i användargränssnittet HMI 3 och finns tillgängligt på alla användarspråk
 • Enkel sökfunktion med automatisk komplettering för över 100 filmspecifikationer

myMULTIVAC - Din centrala ingångspunkt till MULTIVAC världen

Samma inloggning för alla MULTIVAC applikationer:

 • Kundportal
 • Smart Services
 • Utbildningar

 

Omfattande self service-möjligheter:

 • Beställa reservdelar, förpackningsmaterial och digitala produkter
 • Beställningsinformation och -dokument, försändelsespårning
 • Maskininformation, -dokument och -prestanda
 • Hantera din installerade Installed Base
 • Serviceinformation och rapporter

Användarberättelser & facktexter

Ter Beke uses digital solutions from MULTIVAC

The Belgian food company, Ter Beke, counts on digitalization – and on MULTIVAC – in its factory in Veurne. Thanks to MULTIVAC’s digital services, it has been possible to optimize the complex packaging processes for the different sausage varieties to a very significant degree – and within just the initial phase of…

Guido Spix - Director, CTO and COO of MULTIVAC

From packaging machine manufacturer to digital company - MULTIVAC’s innovation strategy

Interview with Guido Spix, Director, CTO and COO

Together towards the Smart Food Factory

CSB-System AG and MULTIVAC are jointly developing solutions for
food production of the future

MULTIVAC Pack Pilot - a new dimension in operating convenience

MULTIVAC Pack Pilot is cloud-based software, which supports operators in setting up the packaging machine to the optimum degree, without a high level of expert knowledge being required.

 

Kontakta oss