Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Bearbetningslösningar

Bearbetning och förpackning, allt från samma tillverkare

MULTIVAC är en världsledande tillverkare av helhetslösningar för bearbetning och förpackning. Vi erbjuder ett omfattande produktsortiment som vi kontinuerligt utökar - med egna nyutvecklingar, genom förvärv och genom integrering av högvärdiga partnerprodukter i vårt lösningsspektrum.

I segmentet processering bevisar vi tillsammans med FRITSCH Group vår kompetens inom området degbearbetning. Här finns lösningar både för enskilda, mindre bagerier och den större bageriindustrin. Sortimentet innefattar degkavlingsmaskiner, flexibla halvautomatiska linjer och industriella monoline-lösningar.

Ett ständigt växande spektrum av partnerprodukter gör att MULTIVAC täcker behoven för vanliga funktioner inom livsmedelsbearbetning. Allt från malning, mixning, kokning, rimning, rökning och torkning till kylning. Vi anpassar utbudet individuellt efter kundernas behov och önskemål på respektive marknad.

MULTIVACs partner delar alla vår vision om effektivitet, hygien, användarvänlighet och process- och livsmedelssäkerhet. Med vår unika kompetens gällande automatiserings- och linjelösningar kan vi sömlöst integrera partnerprodukterna i våra effektiva system.

Naturligtvis står samma rådgivnings- och servicetjänster till förfogande för partnerprodukterna som alltid för våra MULTIVAC-kunder. Med vårt globala nätverk av egna distributions- och serviceföretag är vi alltid så nära våra kunder som möjligt.

Bearbetningslösningar