Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Automatiseringslösningar

Helhetslösningar för automatisering, för högsta effektivitet och processäkerhet

Vi har lång erfarenhet av automationslösningar. Med vår helhetssyn på produkterna och de krav som ställs kan vi ta fram lösningar för komplexa förpacknings- och automationstillämpningar – från enskilda processteg till kompletta fabriker.

Vi uppfyller därmed de högsta kraven gällande kapacitet och processäkerhet och den modulära uppbyggnaden gör att den installerade lösningen ger ett minimalt fotavtryck.

 

Kompletta linjer från en och samma leverantör

MULTIVAC-portföljen omfattar olika förpackningstekniker, märknings- och kvalitetskontrollsystem samt automatiseringslösningar. Vårt sortiment kompletteras av lösningar för områdena skärning, portionering och degbearbetning. Med vår omfattande linjekompetens integrerar via alla moduler i helhetslösningar som säkerställer optimal användnings- och processäkerhet kombinerat med maximal effektivitet.

Vårt stora sortiment av komponenter gör att hanteringen av förpackningar och produkter kan automatiserat på ett ekonomiskt sätt i hela förpackningsprocessen. Det innefattar allt från hanteringsmoduler till bandlösningar och palleteringssystem för sekundärförpackningar och innehåller följande funktioner.

Automatiseringskomponenternas funktioner

Produkthantering

MULTIVAC erbjuder exakta och hygieniska laddningslösningar för fasta, skurna eller hackade produkter, granulat, pulver samt mjuka, pastösa och flytande produkter. De finns tillgängliga som komponenter i automatiserade förpackningslinjer, eller kan integreras i befintliga anläggningar.

Överlämning

 • Modulära band med remmar
 • Vävband
 • Ringband
 • Rullbanor med kedjedrivning
 • Rullbanor med drivmotor
 • Tyngdpunktsrullbanor
 • Medbringarkedjor


som raka band, band med kurvor eller stigband, som integrerad lösning eller fristående version

 

Inmatning, buffertering

 • Stödplåtsband
 • Stigband
 • Tyngdpunktsrullbanor
 • Sidoband
 • Band med flera länkar
 • Centifugaliläggare
 • MULTIVAC Tray Carrier™

 

Förgruppering

 • Vibrationsband
 • Band med flera länkar

Inspektion

 • Robovision-programvara
 • Areakameror
 • Radkameror
 • Streckkodsscanner

Laddning av primärförpackningar

MULTIVAC erbjuder exakta och hygieniska laddningslösningar för fasta, skurna eller hackade produkter, granulat, pulver samt mjuka, pastösa och flytande produkter. De finns tillgängliga som komponenter i automatiserade förpackningslinjer, eller kan integreras i befintliga anläggningar.

Påfyllning

 • Slicer för pålägg
 • Skärsystem för färskt kött
 • Skärsystem för bröd

Laddning

 • Pick and place-hantering
 • Band med remmar för laddning
 • Synkroniserade laddningsband
 • Returband

Dosering

 • Vågar med flera huvuden
 • Doserare med fyllningsanordning

Övervakning

 • Flödesövervakning
 • Övervakning av tomma förpackningar
 • Nivåövervakning
 • Kontroll av svetssömmar
 • Positions- och närvarokontroll

Iläggning av tillägg

 • Matare för Interleaver
 • Anvisningar
 • Påsar

Utmatning, transport

MULTIVAC har en rad olika lösningar för utmatning av förpackningar ur förpackningsmaskinen och transport till efterföljande processer. Modulerna för transport, kanalisering och inriktning av förpackningar garanterar ett effektivt och genomgående produktflöde. Utmatning av felaktiga förpackningar kan integreras i varje delprocess.

Våra lösningar för transport och utmatning kan installeras som del av en automatiserad förpackningslinje eller integreras i befintliga anläggningar.

Transport

 • Undertrycksinmatningsband
 • Transportband
 • 90°-tvärtransportörer
 • Returband
 • MULTIVAC Transportbandsysteme (MCS)

 
i form av band med remmar eller modulära kedjeband

Separering

 • Pick and place-hantering
 • MULTIVAC bandsystem (MBS)
 • 90°-tvärtransportör

Riktning

 • Horisontella vändstationer
 • Vertikala vändstationer

Utmatning av felaktiga förpackningar

 • Hanteringsmoduler
 • Utsorteringsanordningar
 • Utblåsningsanordningar
 • Utmatningsband

Ytterförpackningar

Tack vare den höga flexibiliteten vid in- och utmatning lämpar sig våra lösningar för ytterförpackningar för så gott som alla typer av produktionslinjer. Våra flexibla lösningar för toppladdning och sidoladdning kan justera, lasta och försluta ett brett spektrum av kartongformer och -format – från små demonstrationskartonger till stora transportkartonger. Produktionsinmatningen kan anpassas efter specifika krav hos kunderna. Inline, 90 - eller dubbelinmatning. Produkterna kan stå eller ligga på sidan. Dessutom finns flera förslutningsalternativ, från extern förslutning till integrerad förslutning med med klisterband (tape) och hetlimssystem. Produkterna kan förpackas i vikbara kartonger (RSC) eller hyllfärdiga förpackningar (SRP). Kartongförpackningslösningarna från MULTIVAC kan installeras som en del av en automatiserad förpackningslinje eller integreras i befintliga anläggningar.

Transport

 • Undertrycksinmatningsband
 • Transportband
 • 90°-tvärtransportörer
 • Returband

 

MULTIVAC transportbandsystem (MCS) i form av band med remmar eller modulära kedjeband

Kartongresning

 • Kartongresare (med tejp | med hetlim| för mekanisk fixering)
 • System för kartongtransport
 • Kartongmagasin

Kartonghantering

 • Transportband (med rullar | med bandkedja | med remband)
 • Kartongavstaplare
 • Vändstationer
 • Spiralband

Laddning

 • Vridbord
 • Pack stacker
 • Pick and place-hantering
 • Iläggare för mellanlägg

Palletering

Robotstödda palleteringslösningar erbjuder maximal flexibilitet, tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Det stora utbudet från MULTIVAC möjliggör optimal modulär anpassning till kundens krav och förutsättningar gällande produkter, kapacitet, platsbehov och anslutna processer. MULTIVAC palleteringslösningar hanterar olika kartonger och plastlådor, både som enskilda objekt och staplar, samt pallar i olika storlekar. Användarna behöver inte någon speciell utbildning för att skapa olika palleteringsmönster med programvaran.

Palleteringssystem från MULTIVAC kan installeras som del av en automatiserad förpackningslinje eller integreras i befintliga anläggningar.

Pallhantering

 • Pallband
 • Pallöverföringsenheter
 • Kryssenheter
 • Pallmatare
 • Gripare för tomma pallar
 • Pallvridbord
 • Pallpositioneringsanordningar
 • Hanteringsenheter för mellanlägg
 • Rullbanor
 • Vridbord med rullbanor

Kartonghantering

 • Transportband (med rullar | med plastkedja | med remband)
 • Grupperingsanordningar för kartonger

Lastning av pallar

 • 4-axlig robot
 • Vakuumgripare eller mekaniska gripare

Märkning av pallar

 • Palletiketterare

Filmförpackningar

 • Filmlindare (med applikator för kantskydd | med överfilmsmodul)

Överlämning till efterföljande processer

 • Överlämningsvagn
 • Förarlösa truckar (FTF)

MULTIVAC Line Control

Linjeövergripande styrning och manövrering för optimal effektivitet

 

En överordnad linjestyrning för de enskilda modulerna bidrar väsentligt till effektiv manövrering. Det ger betydligt högre tillgänglighet för hela linjen och minskar risken för felaktig användning - hela anläggningen blir effektivare.

 

MULTIVAC Line Control är vår standardlösning som i huvudsak innefattar start-/stopp-funktioner längs hela linjen, central lagring av recept för effektiva produktbyten samt en statusöversikt. Detta gör det möjligt att snabbt lokalisera och åtgärda fel och störningar. Behandlingen av all relevant processdata gör att MULTIVAC Line Control utgör en utmärkt grundval för digitala tillvalstjänster som t.ex. OEE-analyser. Tack vare den modulära uppbyggnaden kan MULTIVAC Line Control utökas med ett antal projektspecifika funktioner som är anpassade till kundernas individuella krav och behov.

Det centrala användargränssnittet HMI 3 ger optimal användningssäkerhet och -komfort. Alla förlopp i förpackningsprocessen visas på ett transparent och överskådligt sätt. Användare ser genast all viktig information.

Nedladdningar

Automation:
3.68 MB PDF

PDF Download

Användarberättelser & facktexter

Automation in meat processing offers a wide range of benefits

The food industry is booming. An ever increasing number of fresh and processed food products, snacks, ready meals, and convenience products have to be manufactured and packed. But it has become more difficult to find suitable or qualified staff. There is currently an acute lack of personnel in the meat processing…

Automation solutions for the bakery product industry

The bread and bakery product industry finds itself in a far-reaching transition. Cost pressure, product diversity
in the market, altered consumer habits, and hygiene
regulations require companies not only to adapt their product range but also to optimise their production
processes. One important approach as…

Automated infeed, loading and unloading of medical products within the packaging procedure

A largely automated packaging procedure increases process reliability, raises efficiency and guarantees optimum product protection. But when is it sensible to automate the packaging procedure? And what are the approaches to this?

Automated production of combi packs

Packaging procedures with a high degree of complexity are often used to produce combi packs for pharmaceutical products. Infeed systems, which have to be tailored precisely to the particular components, and also integrated into the packaging line, are required for the automated infeed and loading of the various product…

Kontakta oss

Samtycke*