Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Förpackningslösningar för industri- och konsumtionsvaror

Våra helhetslösningar för förpackning av industri- och konsumtionsvaror erbjuder mer mycket mer än en perfekt fungerande maskin. Detta kan vi göra tack vare vår långa och gedigna erfarenhet. Våra erfarna experter ger dig råd och hjälper till under hela processen, från förpackningsdesign till den fungerande maskinen i fabriken.

Mångsidiga förpackningsfunktioner för individuella lösningar

Produktskydd

I en ordentligt försluten förpackning skyddas produkterna mot yttre påverkan. Vid förpackning med vakuum eller skyddsgasatmosfär kan syrehalten och förpackningsatmosfären kontrolleras på ett exakt sätt.
 

Transportskydd

En förpackning som är anpassad till produktens form och egenskaper kan på ett optimalt sätt skydda denna mot mekanisk påverkan.

Skydd mot UV-strålning

Förpackningsmaterial med lämpliga barriäregenskaper skyddas produkterna mot UV-strålning.

 

Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD)

MULTIVAC förpackningssystem kan bearbeta antistatiska och avledande förpackningsmaterial. Det som börjar vid tillverkningen av produkter med ESD-skydd fortsätter konsekvent vid förpackning och transport.

Stöldskydd

För värdefulla produkter är stöldskyddet ett viktigt kriterium.

Som mekaniskt stöldskydd kan särskilt stabila och hållbart förslutna förpackningar tillverkas, som kan inte öppnas utan hjälpmedel på försäljningsstället.

För elektroniskt stöldskydd kan MULTIVAC förpackningssystem utrustas med etiketterare som applicerar RFID-etiketter även inne i förpackningarna.

Små produkter kan förpackas i tillräckligt stora blisterförpackningar som är svåra att sticka hål på, på så sätt undviker man stöldskyddsanordningar som kan dämpa köplusten.

Förfalskningssäkerhet och äkthetsskydd

Förpackningsexperterna hos MULTIVAC ger gärna individuell rådgivning om förfalskningssäker förpackning av produkter. En standardlösning mot förfalskningar är att applicera RFID-etiketter i förpackningarna. Det går även att använda hologram.

 

Säker, effektiv och flexibel förpackning av industrimaterial och konsumtionsvaror

För förpackning av industrimaterial och konsumtionsvaror erbjuder vi olika metoder som kan anpassas till individuella krav och behov.

Vårt tjänsteutbud

Förpackningsdesign

I dialog med kunderna och utgående från specifika krav utvecklar vi en förpackningsdesign som vi sedan testar med hjälp av prototyper. För detta står applikationscenter över hela världen till förfogande. Där finns den modernaste tekniken, mångsidiga mätutrustningar och kompetenta applikationsexperter. Vi hjälper dig vid valet av förpackningsmaterial och utformningen av förpackningarna för bästa möjliga produktpresentation.

Effektiva förpackningsmaterial

MULTIVAC har tagit fram flera olika lösningar för att optimera förbrukningen av förpackningsmaterial, t.ex. reducering av "ribbor", svetskanter och kantremsor vid tillverkning av djupdragna förpackningar. Dessutom kan förpackningsdesignen bidra till att minska filmförbrukningen.

Integrering och utbyggbarhet

MULTIVAC erbjuder förpackningslösningar med olika automatiseringsgrad, från manuella eller halvautomatiska system till nyckelfärdiga helintegrerade förpackningslinjer. Vi tillverkar själva hanteringssystem, separerings- och transportsystem samt märknings- och kvalitetskontrollösningar . Vi integrerar också gärna komponenter från andra tillverkare i våra förpackningslösningar.

Spårbarhet

MULTIVAC Track & Trace™ möjliggör exakt märkning av partier eller individuell märkning av förpackningar. Ursprungs- och tillverkningsdata appliceras exakt på förpackningarna under hela förpackningsprocessen.

Information och identifiering

MULTIVAC Track & Trace™ möjliggör exakt märkning av partier eller individuell märkning av förpackningar. Ursprungs- och tillverkningsdata appliceras exakt på förpackningarna under hela förpackningsprocessen.

Hållbarthet

Hos MULTIVAC arbetar vi sedan länge med hållbara förpackningslösningar. Vårt fokus ligger alltid på hela materialkretsloppet. Det gäller inte bara användning av maskinerna utan för deras hela livscykel. Våra maskiner är inte bara mycket resursskonande utan har även ovanligt lång livslängd.

Våra tjänster

MULTIVAC har som ambition att på ett så snabbt, effektivt och ekonomiskt sätt som möjligt uppfylla både era krav och önskemål och de lagstadgade kraven. Vårt expertteam erbjuder både service och flera olika tjänster.

Förpackningsritningar och mönster

I dialog med kunderna och utgående från specifika krav utvecklar vi en individuell förpackningsdesign. Med hjälp av 3D-förpackningsritningar och mönster tar vi fram en optimal förpackning för varje produkt och alla krav och behov. För detta står applikationscenter över hela världen till förfogande. Där finns den modernaste tekniken, mångsidiga mätutrustningar och kompetenta applikationsexperter.

Utbildning

Vi erbjuder omfattande utbildningskurser om maskinens funktioner, underhåll och skötsel. De hålls antingen i ett av våra utbildningscenter eller på plats hos kunden. Det är en praktisk utbildning som sker direkt vid maskinerna. Utbildningsinnehållet finns därefter tillgängligt även i skriftlig form. På så sätt får du möjlighet att till fullo dra nytta av den nya förpackningslösningen från MULTIVAC.

Projekthantering och idrifttagning

Från idé till provkörning – för realisering av din förpackningslösning står ett kompetent och erfaret projektteam till förfogande som hjälper dig hela vägen, från den första besiktningen och analysen till implementeringen. Slutligen utbildar vi er personal och genomför ett slutligt godkännande på plats.

 

Service, reservdelar och uppgraderingar

MULTIVACs tekniska service säkerställer maximal tillgänglighet för förpackningslösningarna. Underhålls- och reparationsarbeten, felavhjälpning eller uppgraderingar – vår kundtjänst och våra regionala servicetekniker står alltid till förfogande.


Reservdelar från MULTIVAC säkerställer inte bara säker drift och maximal livslängd, de håller också högsta säkerhetsstandard. Vår globala reservdelslogistik och våra serviceställen med decentrala lager garanterar omfattande och snabb leverans av originalreservdelar i MULTIVAC-kvalitet.


Med hjälp av vår uppgraderingsservice för de modulärt uppbyggda MULTIVAC förpackningsmaskinerna kan du reagera snabbt på nya krav från marknaden och kunderna. Vi ger dig gärna råd om uppgraderingsmöjligheter för dina förpackningslösningar.

Nedladdningar

Packaging solutions:
Industrial and consumer goods
6.92 MB PDF

PDF Download

Användarberättelser & facktexter

Packing sustainably

By using different material and packaging concepts, manufacturers can make an important contribution to meeting the current market demands with regard to sustainable packaging solutions.

MULTIVAC X-line

MULTIVAC is redefining thermoforming packaging with its X-line. Thanks to its seamless digitalisation, comprehensive sensor system and its networking with the MULTIVAC Cloud, the X-line creates a new dimension when it comes to packaging reliability, quality, performance and future-proofing.

MULTIVAC Pack Pilot - a new dimension in operating convenience

MULTIVAC Pack Pilot is cloud-based software, which supports operators in setting up the packaging machine to the optimum degree, without a high level of expert knowledge being required.

Developed with the customer in mind: the new HMI 3 user interface

With its IPC08 machine control and HMI 3 user interface, MULTIVAC is heralding the start of a new era of operating convenience for packaging machines. The focus of this development was on all machine users and their needs. The innovative concept, together with a new generation of machines, will be presented at…

Kontakta oss

Samtycke*

 

Kompletta, nyckelfärdiga linjer från en och samma tillverkare

 

 

MULTIVAC-portföljen omfattar olika förpackningstekniker, märknings- och kvalitetskontrollsystem samt automatiseringslösningar. Vårt sortiment kompletteras av komponenter inom områdena portionering, processering och tekniska lösningar för bakvaror. Vår stora kompetens gällande tillverkningslinjer gör att alla moduler kan integreras i helhetslösningar. De ger stor användnings- och processäkerhet samt hög effektivitet.

Mer information >