Välj område
Europe
North & South America
Africa
The Middle East
Asia & Pacific

Förpackningslösningar för produkter inom livsvetenskap och hälsa

För förpackning av produkter inom livsvetenskap och hälsa erbjuder vi ett omfattande sortiment av fristående lösningar och automatiserade linjer med funktioner för förpackning, hantering, märkning, kvalitetsinspektion, kartonnering och palletering. Detta kan vi göra tack vare vår långa och gedigna erfarenhet. Vårt expertteam hjälper dig hela vägen, från förpackning till installation av din nya förpackningslösning.

 

 

 

Förpackning av medicinsk steril utrustning och läkemedel

Våra förpackningslösningar är utformade för att uppfylla de höga kraven gällande renrumsteknik, processäkerhet och spårbarhet. De ger maximalt produktskydd och bidrar därmed till förpackningssäkerheten.

 

 

Användningsområden

 

 

Medicinska sterilprodukter


MULTIVAC förpackningslösningar för medicinska, sterila produkter säkerställer säkra, reproducerbara och spårbara processer. Vår maskinportfölj är avsedd för bakterie- och partikelfri förpackning av produkter i renrumsmiljö.

Våra förpackningsmaskiner bearbetar hårda och mjuka filmer, aluminiumkompositfilmer, pappers- och Tyvek®-baserade material. Detta gör att flera olika steriliseringsmetoder kan användas.

Typiska användningsområden för våra lösningar:

 •     Katetrar
 •     Engångsprodukter
 •     Nålar
 •     Sömmaterial
 •     Implantat
 •     Kombinationsförpackningar
 •     OperationsmaterialLäkemedel, diagnostiska hjälpmedel, biotech-produkterVåra förpackningssystem i GMP-design möjliggör flexibel och effektiv förpackning av känsliga produkter i enkel- eller kombinationsförpackningar. Här bidrar särskilt våra automationslösningar till maximal processäkerhet och förpackningskvalitet.

Våra lösningar erbjuder:

 •     Optimalt produktskydd (omgivningspåverkan, beröring, fixering)
 •     Skräddarsydda funktioner (öppningshjälp, inner- och ytterförpackningar, ...)
 •     Heltäckande spårbarhet (serialisering, track & trace)
 •     Maximalt släppskydd (fixering, för att undvika korskontaminering)


Typiska användningsområden för våra lösningar:

 •     Sprutor
 •     Rör
 •     Ampuller
 •     Autoinjektorer
 •     Aktiva stentar
 •     Kombinationsförpackningar
 •     Halvfabrikat

Vårt tjänsteutbud

Från branschspecifika krav till skräddarsydda lösningar

Kunderna drar nytta av vår mångåriga branscherfarenhet och våra professionella rådgivare på plats samt våra projektledare i Wolfertschwenden.

Kravdefinition

Varje projekt börjar med ett möte där kunden beskriver vilka krav som ställs, skildrar bransch- och produktspecifika utmaningar och redogör för sina förväntningar – för det mesta görs detta i form av en kravspecifikation. Dessutom granskar MULTIVAC-rådgivarna befintliga förpackningsprocesser.

Planering och projektering

Utgående från denna information sammanställer MULTIVAC, i nära samarbete med kunden, en offert och nödvändiga maskin- och formatritningar. I många fall tas då flera möjliga lösningar fram som diskuteras med kunden inom ramen för en presentation.

Tester

I Training & Innovation Center hos MULTIVAC i Wolfertschwenden kan kunderna testa en erbjuden lösning och se om den uppfyller ställda krav. Kunderna kan ta med sig sina egna produkter och tillverka olika sorters förpackningar. Vid behov tillverkar även MULTIVAC olika typer av förpackningsdesign enligt kundens specifikationer.

Konstruktion

När ordern kommer in sätter vi genast igång med tillverkningsprocessen och projektledaren ser till att den slutgiltiga konfigurationen tas fram. Projektledaren sköter kommunikationen med kunden och fastlägger konstruktionen i så kallade "design review meetings".

Factory Acceptance Test (FAT)

I och med slutmonteringen och kalibreringen samt sammanställningen av avtalade kvalificeringsunderlag i Wolfertschwenden är projektet redo för "Factory Acceptance Test" (FAT), ett leveranstest på plats.

Installation

Så fort anläggningen levereras till kunden börjar teamet med installationen och idrifttagningen och genomför vid behov ett Site Acceptance Test (SAT, provkörning) eller utför ytterligare valideringar. Samtidigt får personalen en introduktion och utbildning om anläggningen.

Service efter köpet

Vid ett avslutande samtal kan kunden träffa ett avtal med MULTIVAC om underhåll av anläggningen och, vid behov, om regelbunden återkalibrering eller återvalidering. Vid eventuella problem står vårt servicenätverk överallt till förfogande och kan snabbt leverera originalreservdelar.

Våra tjänster

 

 

MULTIVAC har som ambition att på ett så snabbt, effektivt och ekonomiskt sätt som möjligt uppfylla både era krav och önskemål och de lagstadgade kraven. Vårt expertteam erbjuder både service och flera olika tjänster.

 

 

ProcessvalideringI och med ikraftträdandet av aktuellt MDR (Medical Device Negulation) har det blivit ett lagstadgat krav att genomföra processvalidering. MULTIVAC levererar helhetslösningar för förpackningstillverkning och har flerårig kompetens på området. Vårt expertteam erbjuder hjälp och rådgivning för att uppfylla alla gällande krav.

Vårt kvalificerings- och valideringspaket uppfyller kraven i GMP-, GAMP 5- och ISO innefattar bland annat följande tjänster:

 •     Valideringsplan
 •     Riskanalys
 •     Funktionsspecifikation
 •     Installation and Operation Qualification
 •     Datorvalidering


Vi hjälper också till med kvalificerings- och valideringsprocesser på plats samt vid särskilda valideringar och valideringar för redan befintliga anläggningar.

 

 

FDA CFR 21 Part 11

För att kraven i FDA CFR 21 Part 11 ska uppfyllas kan vårt IPC-styrsystem förses med följande funktioner för dokumentering och övervakning och av förpackningsprocessen:

 •     Personaliserad användarhantering
 •     Lösenordshantering
 •     Audit Trail
 •     Ändringshistorik för recept
 •     Databackup

Kalibrering

För att säkerställa reproducerbarheten av förpackningskvalitet och processer utför vi kalibrering av relevanta processparametrar. Vi dokumenterar resultaten i ett kalibreringsprotokoll och lämnar över motsvarande dokumentation för senare korrigering av mätavvikelser.

 

 

Projekthantering

Från idé till provkörning – för realisering av din förpackningslösning står ett kompetent och erfaret projektteam till förfogande som hjälper dig hela vägen, från den första besiktningen och analysen till implementeringen.
Utbildning av personalen och slutligt godkännande av den installerade förpackningslinjen avrundar vårt tjänsteutbud.

 

 

 

Utbildning

Vi erbjuder omfattande utbildningskurser om maskinens funktioner, underhåll och skötsel. De hålls antingen i ett av våra utbildningscenter eller på plats hos kunden. Det är en praktisk utbildning som sker direkt vid maskinerna. Utbildningsinnehållet finns därefter tillgängligt även i skriftlig form. På så sätt får du möjlighet att till fullo dra nytta av den nya förpackningslösningen från MULTIVAC.

 

 

Nedladdningar

Packaging solutions:
Life Science and Healthcare products
8.87 MB PDF

PDF Download

Användarberättelser & facktexter

Efficiency and flexibility along the entire line

By switching its packaging procedure to MULTIVAC’s versatile
R 245 thermoforming packaging machines and integrating online flexo printers, the medical products manufacturer WRP Asia Pacific, which operates throughout the world, has been able to secure its competitiveness for the coming years - and in doing so, it…

Secure packaging of wound contact products

With its patented Debrisoft® wound contact products, Lohmann & Rauscher offers an holistic concept for all aspects of therapeutic wound cleaning, and one which is painless for patients in its application. For these products, the packs have to be capable of being sterilised with ethylene oxide. In order to ensure a high…

For maximum security – Product monitoring in the packaging procedure

Thanks to a wide range of inspection solutions, capable of seamelss integrationd into the packaging line, automated quality control can be performed very reliably, even for high-output applications. MULTIVAC Marking & Inspection offers manufacturers of medical and pharmaceutical products an extensive product portfolio,…

No compromise with quality and security

Die Pharmadrucker GmbH is a company specialising in secondary packaging and has more than 40 years of practical experience in working with the pharmaceutical industry. The company relies on the high-performance MR393 labelling system from MULTIVAC
Marking & Inspection on its three folding lines for the versatile…

Kontakta oss

Samtycke*